Tag: Il-Kamra tal-Kummerċ

“Tlabna lin-negozji żgħar biex jagħmlu business plan ukoll” – David Xuereb,...

David Xuereb saħaq li wieħed irid joqgħod attent kif jitratta d-diffikultajiet li jista’ jġib miegħu n-normal il-ġdid, “iżda għandna nqisuhom ukoll bħala opportunità biex noħolqu ambjent aktar sigur fuq il-post tax-xogħol, fid-djar u fil-komunità.

Bżonn tindifa sistematika fejn hemm il-korruzzjoni – Kamra tal-Kummerċ

Ir-rappreżentanti tas-settur privat ingħaqdu flimkien u appellaw biex ikun hemm tindifa sistematika fl-istruttura u l-uffiċini li huma implikati li ffaċilitaw il-korruzzjoni kemm b’mod attiv kif ukoll bl-azzjonijiet tagħhom.

“Ħażin l-abbuż tal-poter bl-iskuża tan-negozju”

Il-Kamra tal-Kummerċ saħqet li hu ħażin li min jabbuża mill-poter biex jippromwovi u jiffaċilita attività kriminali, jagħmel dan taħt l-iskuża “li huma favur in-negozju”.