Tag: HSBC Malta

Il-prestazzjoni ta’ HSBC Malta ​milquta minn kundizzjonijiet tas-suq diffiċli

L-impatt ekonomiku tal-pandemija Covid-19 kien ir-raġuni ewlenija tal-bidla fir-rendiment finanzjarju tagħna fl-ewwel nofs tal-2020.

HSBC Malta u l-MUBE jilħqu ftehim dwar remote working

HSBC Bank Malta p.l.c. u l-Malta Union of Bank Employees (MUBE) iffirmaw ftehim dwar remote working għall-benefiċċju tal-partijiet kollha interessati.

Ritratti: L-HSBC Malta Foundation tħabbar ir-rebbieħa tal-inizjattivi STEM waqt żmien il-COVID-19

Dawn l-inizjattivi kienu mmexxija miċ-Ċentru Xjentifiku fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u mid-Direttorat tax-Xogħol għat-Tagħlim u l-Programmi ta’ Assessjar (DLAP).

HSBC Malta jappoġġja s-Soċjetà Maltija tas-Salib l-Aħmar

Id-donazzjoni hi magħmula minn €7,000 mill-Fondazzjoni HSBC Malta u €5,000 addizzjonali li nġabru mill-impjegati ta’ HSBC f'Malta.

HSBC Malta jappoġġja l-webinar ta’ TradeMalta

Webinar dwar il-futur tal-katini tal-provvista u finanzi tal-kummerċ.

HSBC Malta jerġa’ jiftaħ il-fergħa taż-Żurrieq

HSBC Malta jinkoraġġixxi lill-klijenti biex jaċċessaw is-servizzi bankarji permezz ta’ Karti ta’ Kreditu u Debitu, u mezzi alternattivi bħall-Mowbajl, Internet, ATMs u Magni tad-Depożitu.

HSBC Malta jiffoka fuq finanzjament sostenibbli

Id-diskussjoni dwar il-fatturi ESG kienet segwita minn preżentazzjoni dwar is-self ekoloġiku.

“Sal-lum, konna ta’ għajnuna għal 1,733 familja”

Il-Malta Trust Foundation hi struttura li tieħu azzjoni konkreta biex tappoġġja żgħażagħ żvantaġġati li jimmiraw għal futur aħjar permezz ta’ emanċipazzjoni u inizjattivi psikosoċjali.

HSBC Malta jappoġġja l-Iskema ta’ Rispons għall-Esportazzjoni COVID-19 ta’ TradeMalta

HSBC Malta qed jappoġġja l-Iskema ta’ Rispons għall-Esportazzjoni COVID-19 ta’ TradeMalta, immirata għan-negozji milqutin mit-tixrid tal-COVID-19. Intrapriżi milqutin mill-pandemija jistgħu jkunu eleġibbli għal appoġġ finanzjarju minn TradeMalta biex jgħinhom jaqilbu l-isforzi internazzjonali ta’ markiting għal mezzi ta’ komunikazzjoni diġitali u jassistihom fit-taħriġ tal-istaff fil-markiting diġitali. Kumpaniji jistgħu jibbenefikaw ukoll minn kumpens għal spejjeż li ma jistgħux jkunu rkuprati, relatati ma’ avvenimenti kummerċjali kkanċellati.

HSBC Malta jappoġġja l-inizjattiva Gift of Therapy tal-Fondazzjoni Richmond

Din id-donazzjoni tkompli tibni fuq il-kollaborazzjoni kontinwa tal-HSBC Malta mal-Fondazzjoni Richmond, li tipprovdi servizzi b’xejn tas-saħħa mentali u tal-benesseri lil aktar minn 2,000 persuna fis-sena f’Malta u Għawdex.