Tag: ħelsien mill-arrest

Jingħata l-ħelsien mill-arrest wara li tajjar mara u baqa’ sejjer

Raġel ta’ 61 sena ngħata l-ħelsien mill-arrest wara li kien akkużat li tajjar mara ta’ 47 sena u baqa’ sejjer. L-inċident seħħ fl-20 t’Ottubru li għadda fi Triq D’Argens il-Ġżira għall-ħabta tas-1.15pm.

Koppja akkużati b’ħasil tal-flus wara li fallew milli jiddikjaraw id-dħul sħiħ

Koppja kienet akkużata b’ħasil tal-flus wara investigazzjonijiet żvelaw li ma kinux qed jiddikkjaraw id-dħul sħiħ tagħhom. Il-koppja kienet akkużata mill-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Victor Axiaq illum.

Ġlieda fl-Imġarr: L-akkużat jingħata l-ħelsien mill-arrest

Ir-raġel kien akkużat li fera żewġ persuni waqt ġlieda fit-2 ta’ Awwissu 2020. Il-ħelsien mill-arrest ingħata b’digriet tal-Qorti Kriminali ppreseduta mill-Imħallef Aaron Bugeja.

Jinżamm arrestat talli seraq mutur u arloġġ

Hedded lil raġel bi flixkun imkisser

Il-Qorti fid-dmir li tipproteġi lis-soċjetà mhux id-drittijiet tal-kriminal biss – Maġistrat

Il-Maġistrat Joe Mifsud tkellem dwar id-dmir tal-Qorti li tipproteġi lis-soċjetà minn persuni li jistgħu jkunu ta’ periklu għaliha. Hu qal dan hu u jagħti digriet fil-Qorti fejn irrifjuta l-ħelsien mill-arrest ta’ raġel li fost l-oħrajn qed ikun akkużat bi traffikar ta’ droga.

“F’pajjżna nistgħu nilbsu li rridu u niżżewġu b’libertà u mhux forza”...

Il-Maġistrat Joe Mifsud sostna li f’Malta kulħadd għandu l-libertà li jilbes li jrid. Qal ukoll li individwu għandu dritt jiżżewweġ, bil-għażla tiegħu, lill-persuna li jkun iħobb, u bl-ebda mod m’għandu jkun sfurzat jidħol għal żwieġ irrinġat.

Jinżamm taħt arrest wara li darab lil sid ta’ ħanut

Raġel li tressaq il-Qorti akkużat li lbieraħ darab ħafif lil sid ta’ ħanut f’San Pawl il-Baħar baqa’ jinżamm taħt arrest.