Tag: Ħbieb u Għedewwa

Għaliex Gloria u Winnie jinsabu ddisprati?

Feliċ jgħid lil Olivia biex tirkeb ħalli jwassalha d-dar. X’ġara? Għaliex Feliċ irrabjat u min se jħebb għalih?

Il-Madre x’se tiddiskuti ma’ Sister Edwina?

Feliċ jgħajjat lil Olivia biex ikellimha. X'se jgħidilha fuq ommha u oħtha? Tgħid temmnu jew le?

Min se jċempel lil John?

Gloria għadha nkwetata fuq Olivia. X'se jagħmlu? Il-Warden tal-ħabs kellem lil Luca. Tgħid Luca jgħinu l-Minċott?

Ritratti: X’se jiġri waqt it-tieġ ta’ Frank u Lina?

Illum se nassistu għat-tieġ ta’ Frank u Lina. Il-Ministru tat-tieġ jibda jgħid ir-ritwal iżda x'se jiġri f’daqqa waħda? Min se jmur jgħajjat magħhom?

Ritratti: “Id-diffikultajiet kibru” – Evelyn u Michael

Se jkun hemm tibdil f'xi atturi ta' Sorelle u fil-fatt tlett karattri se jkollhom wiċċ ġdid fil-puntati l-ġodda li se jkunu qed jixxandru.

L-aħħar preparamenti għat-tieġ

Manwela tgħid lil Decelis dak li qed taħseb li se jagħmel Feliċ. Kemm hi ċerta minn dak li qed taseb? U l-kummissarju x’azzjoni se jieħu?

Sorpriża għal Lina

Lina tmur tiltaqa’ ma’ Frank. X'se jiġri? Kif se tirreaġixxi meta ssir taf x’sorpriża kien lesta għaliha Frank?

Adam x’se jgħid lil ommu?

Gloria u Winnie nkwetati ħafna għaliex ma jafux fejn tinsab Olivia. X’se jagħmlu? Frank jipprepara għaliex ftit tal-ħin ieħor se tiġri xi ħaġa li biha tinbidel ħajtu. Flimkien naraw x’qed jippjana.

Ritratti: Gloria se tammetti?

Gloria ċċempel lil Lina biex tgħidilha li Sarah u Olivia kienu saru jafu x’ġara meta kienu għadhom trabi. X’se tweġibha?

Joqrob fi tmiemu l-ġbid ta’ Ħbieb u Għedewwa

Bi ftit xeni oħra biex jitlestew biex is-sensiela tkun inġibdet kollha, ħafna huma dawk li qed jistaqsu meta se tixxandar il-puntata finali u nsitgħu ngħidulkom li din se tkun nhar il-Ġimgħa 14 ta' Awwissu.