Tag: Ħal Safi

Imniedi customer-care għas-sigurta’ soċjali f’Ħal Safi

Wara li ġie mniedi s-servizz, ġie iffirmat ftehim bejn id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali Grazio Barbara u s-Sindku ta’ Ħal Safi Francis Callus

Aġġornata: Diżgwid fiċ-ċentru ta’ detenzjoni f’Ħal Safi

Jidher li madwar 130 immigrant ma riedux jidħlu f’parti fejn kienu se jittieħdu fiċ-Ċentru

Park tal-Avjazzjoni ġdid u bini ta’ hub diġitali

€8 miljun mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali ser ikunu allokati għal żewġ proġetti ġodda li mistenija jiiġġeneraw impjiegi ta’ kwalità.

Aġġornata: Protesta matul il-lejl mill-immigranti f’Ħal Safi

Jidher li l-immigranti qalgħu xi knaten u anke kissru xi biċċiet ta’ għamara li kien hemm fiċ-Ċentru ta’ Detenzjoni.

Tfal jaħarqu xi ‘murtali’ qrib il-bandli f’Ħal Safi

Saru diversi rapporti dwar il-ħsejjes lill-Pulizija u fl-inħawi hemm ukoll tabelli tan-Neighbourhood Watch.

Ġlieda bejn immigranti irregolari miżmuma f’Ħal Safi

Numru ta’ immigranti irregolari li qed jinżammu f’dan iċ-ċentru tad-detenzjoni sfaw feruti.

Diżgwid fost għadd kbir ta’ immigranti f’Ħal Safi

Għadd ta' pulizija u suldati tal-Forzi Armati ta' Malta ssejħu fiċ-Ċentru ta' Detenzjoni f'Ħal Safi wara diżgwid li jidher li nqala' fost numru ta' immigranti. Is-sitwazzjoni tidher li hi taħt kontroll.