Tag: Hadd Il Palm

“M’aħniex waħidna” – l-Isqof Grech b’riflessjoni dwar il-friegħi taż-żebbuġ

L-Isqof Mario Grech qal li fil-festa ta’ Ħadd il-Palm, l-Insara għandhom jiftakru li mhumiex waħidhom. Dan għax fl-immaġinazzjoni tagħna jkollna l-friegħi taż-żebbuġ f’idejna u b’hekk “infakkru lil xulxin li aħna ma aħniex waħidna”.

“Sarrfu l-biża’ f’servizz” – Il-Papa

Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa, li s-soltu jattiraw għexieren ta' eluf ta' pellegrini lejn Ruma, se jsiru fil-Bażilika ta' San Pietru vojta. Il-Via Crucis tal-Ġimgħa l-Kbira, li s-soltu ssir fil-Kolossew, se ssir fil-Bażilika stess.

“Ikkundannat iżda innoċenti” –L-Arċisqof

Fl-okkażjoni ta’ Ħadd il-Palm l-Arċisqof Charles Scicluna fl-omelija tiegħu tkellem dwar Ġesù li kien ikkundannat iżda kien innoċenti u li fuq is-salib sar l-avukat...

“M’hemmx umiltà mingħajr umiljazzjoni” – Il-Papa

Waqt l-omelija ta’ Ħadd il-Palm fi Pjazza San Pietru, il-Papa qal li Alla hu paċenzjuż ħafna biex qagħad jisma’ t-tgergir tal-Lhud wara li ħariġhom mill-Eġittu.

Filmat: “L-għira m’għandhiex tfixkilna” – L-Arċisqof

Fil-festa ta’ Ħadd il-Palm, l-Arċisqof qal li bl-istess mod li Ġesù intelaq f’idejn il-Missier, bl-istess mod irridu nafdaw aħna.

Ritratti: Il-Papa Franġisku jħalli l-omelija preparata għal waħda spontanja u sempliċi

Il-Papa Franġisku ħeġġeġ lill-Insara kollha biex iħarsu fihom infushom u jeżaminaw kif qed jgħixu ħajjithom.

Il-Knisja Kattolika tiċċelebra Ħadd il-Palm

Illum Ħadd il-Palm, il-Knisja tagħti bidu għall-funzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa li twassal għall-akbar festa tal-Insara, l-Għid il-Kbir.