Tag: Gwu

Il-GWU favur leave li jgħin fit-trobbija tat-tfal

Il-General Workers’ Union (GWU) qalet li hija favur family leave li jippermetti lill-ġenituri jipparteċipaw aktar fit-trobbija tal-ulied.Fi stqarrija, il-GWU qalet li hija favur din...

Karozza tgħaddi minn fuq saqajn pulizija fil-Marsa

Karozza għaddiet minn fuq saqajn pulizija tat-traffiku fil-Marsa dalgħodu. L-inċident seħħ għall-ħabta tad-9am fi Triq iċ-Ċimiterju tat-Torok.Il-President tal-Police Officer’s Union (POU) fi ħdan il-General...

“Kull post għall-kiri għandu jkun reġistrat” – GWU

Il-General Workers Union tgħid li kull post li joħroġ għall-kiri għandu jkun reġistrat mal-awtorità biex ikunu magħrufa d-dettalji dwaru fosthom id-daqs, jekk hux ċertifikat...

Il-GWU applikat għall-għajnuna mill-Awtorità tad-Djar

Il-Ministru Michael Farruġia jgħid li l-UĦM irċeviet għajnuna simili fl-2014.

Il-GWU tkompli bid-direttivi f’San Vinċenz

Il-GWU qalet li f’sena u nofs ma nstabitx soluzzjoni għan-nuqqas ta’ ħaddiema fis-swali.

Il-Kurja tappella kontra stqarrijet li jwasslu għal konklużjonijiet żbaljati

Is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija qal dan dwar dokument li rreferew għalih il-Unjin tal-Għalliema, l-MUT kif ukoll il-GWU fi stqarrija.

Il-ħaddiema fiċ-Ċentru tas-Saħħa f’Bormla se jibqgħu maċ-ċivil

Chris Fearne sostna li fil-proċess tal-privatizzazzjoni taċ-Ċentru tas-Saħħa f’Bormla, il-ħaddiema se jibqgħu impjiegati taċ-ċivil u ħadd minnhom mhuwa se jinbidillu x-xogħol li preżentament qed iwettaq.

Il-GWU turi tħassib dwar is-sitwazzjoni fit-Trasport Pubbliku

​Il-General Workers’ Union tinsab imħassba dwar il-mod ta’ kif qed tiżviluppa s-sitwazzjoni tat-tender tat-trasport pubbliku.

Josef Bugeja se jieħu post Tony Zarb fil-GWU

Bugeja kien innominat minn Zarb stess u sekondat mill-President tal-unjin, Victor Carachi u mis-Segretarji tat-taqsimiet kollha.

59 azzjoni industrijali f’dipartimenti tas-saħħa

Bejn il-Ministeru tas-Saħħa, id-dipartimenti u l-entitajiet li jaqgħu taħtu bħalissa hemm 59 azzjoni industrijali, b’uħud minnhom imorru lura sal-2010. L-iktar union li għandha azzjonijiet industrijali fis-seħħ bħalissa hi l-MUMN.