Tag: Gram

Tkompli l-kumpilazzjoni dwar deheb misruq

Fil-Qorti llum kompliet il-kumpilazzjoni fil-konfront tas-sid tal-ħanut Gram f’Birkirkara, li jinsab akkużat li xtara deheb li kien insteraq waqt serqa fil-Belt.

“L-awtoritajiet ma sabu l-ebda deheb misruq” – George Tabone

Wara li aktar kmieni llum ħarġet l-aħbar li l-qorti ordnat l-iffriżar tal-assi ta’ George Tabone u l-kumpanija tiegħu ‘Gram Collections’, l-istess George Tabone sostna li minkejja dan, la hu u l-anqas il-kumpanija ma nstabu ħatja ta’ xi reat jew ta’ xi akkuża li hemm fil-konfront tiegħu jew tal-kumpanija.

Iffriżati l-assi tal-Gram

Il-Qorti ordnat li jiġu ffriżati l-assi tal-ġojjelier George Tabone u l-kumpaniji tiegħu Gram Collections.