Tag: ġimgħa Mqaddsa

L-Għaqda Mużikali Sant’Elena ta’ Birkirkara tiċċelebra l-mitt anniversarju tagħha

Għall-Ġimgħa Mqaddsa ta’ din is-sena li matulha l-Għaqda Mużikali Sant’Elena ta’ Birkirkara qed tiċċelebra l-mitt anniversarju mit-twaqif tagħha fl-1919, il-jiem li jwasslu għall-festi tal-Ġimgħa...

“Il-Ħbiberija Miegħu nuruha fis-siegħa tal-prova” – il-Papa Franġisku

F’messaġġ fuq Twitter il-Papa fetaħ il-Ġimgħa Mqaddsa billi għamel din it-talba lill-poplu kollu.

Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Arċisqof għall-Ġimgħa Mqaddsa

Min-nhar il-Ħadd li ġej il-Knisja tibda tiċċelebra l-Ġimgħa Mqaddsa li fiha tikkontempla l-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’ Ġesù mill-imwiet

Awdjo: Il-Ħaġar se jsir divin

F’dawn il-jiem tar-Randan ħafna huma dawk li jarmaw wirjiet ta’ opri varji relatati mal-Ġimgħa Mqaddsa.

Filmat: Jitbierku ż-Żjut Imqaddsa u s-saċerdoti jġeddu l-wegħdiet tal-Ordni Sagri

L-Arċisqof Pawlu Cremona dalgħodu, f’jum Ħamis ix-Xirka, li hu wkoll l-aħħar jum tar-Randan, fil-KonKatidral ta’ San Ġwann il-Belt iċċelebra l-Quddiesa tat-Tberik taż-Żjut Imqaddsa li jintużaw fil-Griżma tal-Morda u tal-Isqof, fil-Magħmudijiet u għall-Ordinazzjonijiet tas-saċerdoti djoċesani.

Il-Knisja Kattolika tiċċelebra Ħadd il-Palm

Illum Ħadd il-Palm, il-Knisja tagħti bidu għall-funzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa li twassal għall-akbar festa tal-Insara, l-Għid il-Kbir.