Tag: ġimgħa Mqaddsa

Filmat: Mewtek fuq Salib

Hi diska li toffri opportunità lil kull min jismagħha sabiex jieqaf u jirrifletti ftit fuq iż-żminijiet li għaddejjin minnhom.

Eżerċizzi ma’ Sr Rachel: Dan jista’ jkun mument ta’ grazzja kbira

Sr Rachel Camilleri, li riċentament ingħaqdet mas-Sorijiet Agostinjani Servi ta’ Ġesù u Marija, qed twassal il-ħsibijiet tagħha f’din il-Ġimgħa Mqaddsa. Il-ħsieb tal-lum fl-Eżerċizzi tar-Randan, huwa li dan il-mument partikolari li qed ngħixu fih jista’ jkun mument ta’ grazzja kbira.

Il-Ġimgħa Mqaddsa fil-Vatikan mingħajr parteċipazzjoni tal-pubbliku

Is-servizzi tal-Papa Franġisku għall-Ġimgħa Mqaddsa u l-Għid il-Kbir fil-Vatikan, li normalment jiġbdu għexieren ta’ eluf ta’ nies, se jsiru mingħajr aċċess għall-pubbliku minħabba l-imxija tal-coronavirus. Dan huwa pass maħsub li huwa bla preċedent fiż-żminijiet moderni.

130 personaġġ bibbliku fit-toroq ta’ Ħad-Dingli

Din il-parti animata ser tibda minn Triq il-Kbira (ħdejn il-Kunsill Lokali) bil-kundanna u l- flagellazjoni ta’ Ġesù, fejn tilħaq il-qofol tagħha f'Misraħ Ġużè Abela bit-tisliba, u tintemm bil-qawmien fuq iz-zuntier tal-Knisja Arcipretali.

L-20 sena ta’ Imsallab fi Triqatna f’Għawdex

Il-climax tad-dramm iseħħ fit-telgħa taċ-Ċitadella fejn Ġesù jiġi msallab flimkien ma’ żewġ ħallelin oħra. Ikun hemm xena ta’ qsim il-qalb meta omm Ġesù tara u żżomm fi ħdanha l-ġisem mejjet ta’ Ġesù Kristu. Id-dramm ikompli bid-difna ta’ Ġesù Kristu li sseħħ fi Pjazza Repubblika sakemm imbagħad it-tmiem tad-dramm jiġi raffigurata fl-Irxoxt.

Filmat: ‘Il-ħasil tar-riġlejn hu eżempju ta’ qadi u mħabba’ – L-Arċisqof

L-Arċisqof Charles Scicluna ħasel ir-riġlejn 16-il persuna fosthom ta' romol u separati, waqt it-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej li saret fil-Konkatidral ta' San Ġwann. L-Arċisqof...

Il-Papa u l-Arċisqof fil-bidu tal-Ġimgħa Mqaddsa

Illum il-Knisja Kattolika tat il-bidu tal-Ġimgħa Mqaddsa li twassal għaċ-celebrazzjoni tal-mewt u l-qawmien mill-mewt ta’ Kristu.L-Arċisqof Charles Scicluna tkellem fil-Kon-Kattidral ta’ San Ġwann dwar...

Dak kollu li għandek tkun taf dwar iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa

L-Arċisqof Charles J. Scicluna stieden lill-Insara biex jieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa li matulhom l-Knisja Kattolika tfakkar il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’ Sidna Ġesù...

Fejn Hu Alla? – l-abort isib postu fi dramm tal-Ġimgħa Mqaddsa

It-tema tal-abort isib postu fi dramm tal-Ġimgħa Mqaddsa ġewwa l-Imqabba