Tag: Gimgha L Kbira

Filmat: Iċ-Ċenturjun jisfida l-coronavirus

Brincat ilu jilbes fil-Purċissjonijeit tal-Ġimgħa l-Kbira sa mill-1978 meta kien jieħu sehem fiż-Żehtun. Imbagħad fl-1982 beda jieħu sehem kull sena fil-Belt Valletta. Baqa’ jagħmel hekk sal-Purċissjoni tas-sena li għaddiet.

L-20 sena ta’ Imsallab fi Triqatna f’Għawdex

Il-climax tad-dramm iseħħ fit-telgħa taċ-Ċitadella fejn Ġesù jiġi msallab flimkien ma’ żewġ ħallelin oħra. Ikun hemm xena ta’ qsim il-qalb meta omm Ġesù tara u żżomm fi ħdanha l-ġisem mejjet ta’ Ġesù Kristu. Id-dramm ikompli bid-difna ta’ Ġesù Kristu li sseħħ fi Pjazza Repubblika sakemm imbagħad it-tmiem tad-dramm jiġi raffigurata fl-Irxoxt.

Waslu l-40 jum ta’ talb u penitenza

Propju llum, il-Knisja qed tagħtu bidu għar-Randan Imqaddes, 40 jum ta’ talb u penitenza bi tħejjija għaċ-ċelebrazzjoni tal-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien mill-mewt ta’ Ġesù Kristu.

Filmat: Eluf joħonqu t-toroq fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira

Eluf ta’ Maltin u Għawdxin ħonqu t-toroq tal-lokalitajiet tagħhom huma u jerġgħu jagħtu l-ħajja lill-passjoni ta’ Ġesù Kristu permezz tal-purċissjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira.Ġesù, il-Madonna u l-Appostli,...

Filmat: ‘L-immigranti jġorru s-salib li jsibu bibien magħluqin f’wiċċhom’ – Il-Papa

Riflessjonijiet dwar it-traffikar uman, tfal li jinbiegħu u jinxtraw, prostituti nisa u l-immigranti.

Fil-Filippini: Persuni msammra ma’ salib biex ifakkru l-Ġimgħa l-Kbira

Mijiet ta’ turisti fil-Filippini spiċċaw iħarsu xxukkjati hekk kif atturi libsin ta’ suldati Rumani sammru msiemer twal erba’ pulzieri fl-idejn u r-riġlejn ta’ Filippin...

Filmat: Ix-xbieha ta’ Ġesù fil-morda u fil-ħabsin ukoll – l-Arċisqof

https://www.youtube.com/watch?v=CHd9-WEbnNY&feature=youtu.beL-Arċisqof Charles Scicluna sostna li fil-morda fl-isptarijiet u fil-ħabsin fil-faċilitajiet korrettivi, hemm ukoll ix-xbieha ta’ Ġesù.F’riflessjoni qsajra waqt l-Azzjoni Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej...

Tagħrif importanti għall-mixja ta’ lejlet il-Ġimgħa l-Kbira

Puttinu Cares qiegħda tavża li min beħsiebu jmur għall-mixja ta' lejlet il-Ġimgħa l-Kbira għandu jkun jaf dawn id-dettalji:Li din is-sena l-mixja se tibda...

Awdjo: “Ġesù tgħabba bil-mard u bin-niket tal-bniedem biex jifdih” – l-Arċisqof

L-Arċisqof Charles Scicluna qal li Ġesù tgħabba bil-mard u bin-niket tal-bnedmin biex jagħti eżempju tal-qawwa tiegħu u biex jifdihom.