Tag: Għoti Tad Demm

Pariri dwar l-ilbies tal-ħwejjeġ għal waqt l-għoti tad-demm

Għalkemm dawn jidhru li huma affarijiet żgħar, fir-realtà meta dawn l-osservazzjonijiet ma jiġux imħarsa jippreċipitaw effetti mhux mixtieqa bħal sturdament u tbenġil.

Jagħtu d-demm biex jgħix ħaddieħor wara li missierhom jieħu ħajtu lura

Hija rrakkuntat kif din is-sena missierha daħal l-isptar u ġie bżonn tliet boroż demm.

Nista’ nagħti d-demm jekk ħadt it-tilqima tal-influwenza staġjonali?

Minħabba l-imxija tal-COVID-19 qed jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiġi protett kulmin jersaq biex jagħti d-demm, kif ukoll il-professjonisti tas-Servizz.

Jonqos iż-żmien ta’ diferiment biex wieħed jagħti d-demm wara operazzjoni

Is-Servizz jagħti parir lil min għamel xi tip ta' operazzjoni u jixtieq jagħti d-demm, biex iċċempel fuq 80074313 jew 79307307 għall-parir espert tat-tobba.

Għoti tad-demm fil-Qawra, Żabbar u Xewkija

Minħabba l-imxija tal-COVID-19 qed jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiġi protett kulmin jersaq biex jagħti d-demm, kif ukoll il-professjonisti tas-Servizz.

Għoti tad-demm illum il-Ħadd fix-Xewkija u fiż-Żejtun

Intant, fid-dawl li riserva tad-demm tinħtieġ tefgħa sewwa ‘l fuq, is-Servizz jappella lil kulmin hu f’saħħtu biex jersaq u jagħti d-demm biex isegwi ddettalji kollha.

Sejħa urġenti għad-demm

L-għoti tad-demm għandu jsir kemm jista’ jkun malajr fiċ-Ċentru tal-Għoti tad-Demm ta' G'Manġa li bħal dejjem jiftaħ 7 ijiem fil-ġimgħa mit-8:00am sas-6:00pm.

Jum il-Missier … l-appell għall-għoti tad-demm ikompli!

F’dan il-Jum għażiż għal ħafna, jixraq li wieħed juri mħabba u rispett lejn il-missirijiet skont iċ-ċirkostanzi tal-mument.

Iktar bżonn ta’ demm għal operazzjonijiet li qed jiġu skedati mill-ġdid

Minħabba l-imxija tal-COVID-19 qed jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiġi protett kulmin jersaq biex jagħti d-demm, kif ukoll il-professjonisti tas-Servizz.

Il-bżonn tal-għoti tad-demm ma jieqaf qatt!

Huwa importanti li wieħed iġib il-Karta tal-Identità, jew il-Liċenzja tas-Sewqan jew Passaport Malti, u possibbilment iħajjar lil ħaddieħor jagħti d-demm ukoll.