Tag: ghawdex

Ritratti: Kien student tiegħi fuq il-bankijiet tal-Liċeo…

Dan l-aħħar l-Eminenza tiegħu l-Kardinal Mario Grech għamel żjara ta’ ħbiberija lill-familja tagħna fil-Belt Victoria qabel telaq lejn il-Vatikan fejn qed jaqdi d-dmirijiet ġodda tiegħu

Raġel jitressaq il-Qorti akkużat li għamel użu mhux xieraq b’apparat ta’...

Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Bernard Charles Spiteri.

Lill-Ewwel Kardinal Għawdxi

Niftakrek fuq bank l-iskola Student bieżel u ħawtiel U minn kif kont iġġib ruħek Mill-ewwel int tajtna ħjiel.

L-Isqof Anton f’laqgħa mal-membri tal-Azzjoni Kattolika

L-Isqof ta’ Għawdex f'laqgħa mal-Azzjoni Kattolika

Poeżija : Il-Festa tal-Imnarja

Malta w Għawdex dlonk jifirħu Hekk kif tfeġġ fuqna l-Imnarja; Kif naqbad infisser ruħi Ċerta bidla tinħass fl-arja!