Tag: Għada Jisbaħ Ukoll

Is-sitwazzjoni għal ħadd ma hi faċli

Fil-fatt il-ġrajjiet li għadhom kif seħħu wasslu għal kambjament f’ħafna karattri. Is-sitwazzjonijiet issa qed jieħdu xejra oħra u f’dan l-episodju se jkollna sorpriża li se tagħmel differenza kbira minn issa ’l quddiem.

L-għajnuna tempestiva ta’ Fr Bert issolvi problema

Karattru li din id-darba se jissorprendi huwa dak ta’ omm Jean Paul, kif ukoll sa ċertu punt, ir-reazzjoni ta’ Blend meta ssir taf dwar Nathalie u t-tarbija!

Aktar diżgwid f’Għada Jisbaħ Ukoll

Fl-episodju tal-lum ta’ Għada Jisbaħ Ukoll, li jixxandar fit-3pm fuq TVM, naraw kif bejn Martina u Rina hemm naqra ta’ diżgwid. Rina, bil-karattru ġenwin tagħha li tqis dak kollu li tagħmel u tgħaddi minn ħafna torturi mentali u emozzjonali qabel ma tagħmel xi ħaġa, tissuspetta ħażin f’Martina li min-naħa tagħha, għalkemm tħobb tosserva, tirreaġixxi mingħajr wisq ħsieb!

Sitwazzjoni xejn faċli għal Ġulja

Il-pressjoni qegħda tkun għolja u l-inkwiet żgur li ma jgħamillix tajjeb. Sfortunatament, l-ħajja ssir aktar diffiċli bl-indħil kontinwu ta’ Blend. Jean-Paul ukoll jagħmel il-parti tiegħu għalkemm naqra diffiċli tifhem jekk huwiex minnu li nbidel jew hux qed jgħaddiha biż-żmien.

Xi tfisser in-nota li jsibu mwaħħla mal-karozza ta’ Rina?

Nathalie tinsab fis-sitt xahar tat-tqala. Rina twassalha sal-isptar għall-vista. Biss meta jiġu lura jsibu nota mwaħħla mal-windscreen tal-karozza ta’ Rina. Ma jifhmux sew xi tfisser u għaliex tħalliet hemm. Għalhekk jaħsbu sew li jmorru għand Ġulja b’din in-nota biex forsi min ħalliha jkun qed jisma’ r-radju u jidħol f’kuntatt magħhom. Jean Paul, taħt insistenza ta’ Blend, ifittex lil Nathalie biex ikellimha. Nistgħu nifhmu li din Blend għandha bħal kontroll fuq l-azzjonijiet ta’ Jean Paul.

Praspura oħra ta’ Lucy!

Nifhmu li bejn Tereza u Lucy hemm ħbiberija b’għeruq fil-fond ħafna. Lucy hija forsi l-aktar persuna li minkejja l-ħmerijiet kollha tagħha, taf tifhem lil Tereża. Taf il-passat tagħha u tista’ tifhem l-inkwiet li qed idejjaq lil Tereza minħabba l-wasla ta’ Peter u s-suspetti ta’ Martina. Din tal-aħħar tintilef ftit fl-immaġinazzjoni tagħha u tinsa li għalkemm għal kull domanda hemm risposta, wieħed irid isaqsi fil-post it-tajjeb biex ir-risposti jkunu tajba! It-tensjoni bejnha u bejn ommha tkompli tikber minħabba f’hekk!

Piż kbir għal Martina

Lucy, bil-ħafna kliem tagħha, ħafna drabi tispiċċa tikkumplika daqsxejn l-affarijiet. Il-ħajja ta’ Ġulja wkoll se tikkumplika ftit ruħha. Bejn l-interess persistenti ta’ Philip u anke s-sitwazzjoni familjari naraw lil dan il-karattru jiżviluppa bil-mod il-mod.