Tag: Gesu

Fil-familja rridu nsostnu lil xulxin

Il-Papa talab biex il-familja tkun mudell, biex il-ġenituri u tfal isostnu lil xulxin

Filmat: L-Għid huwa “l-għajta ta’ tama” għad-dinja kollha – l-Arċisqof

https://www.youtube.com/watch?v=x0eiQciLejA&feature=youtu.beL-Arċisqof Charles Scicluna mexxa ċ-ċelebrazzjoni tal-Vġili tal-Għid fil-Konkatidral ta' San Ġwann. F’din iċ-ċelebrazzjoni l-Arċisqof fisser kif iċ-ċelebrazzjoni tal-lum tirrappreżenta “l-għajta ta’ tama” għall-bnedmin tad-dinja...

Ġesù miet mewta psikoloġika qabel ħa l-aħħar nifs – L-Isqof Grech

L-Isqof t'Għawdex Mario Grech qal li Ġesù miet mewta psikoloġika qabel ma ħa l-aħħar nifs tiegħu u miet fiżikament, peress li ħassu waħdu meta...

Filmat: Eluf joħonqu t-toroq fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira

Eluf ta’ Maltin u Għawdxin ħonqu t-toroq tal-lokalitajiet tagħhom huma u jerġgħu jagħtu l-ħajja lill-passjoni ta’ Ġesù Kristu permezz tal-purċissjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira.Ġesù, il-Madonna u l-Appostli,...

Irridu naffaċċjaw it-tbatija bħalma għamlet Marija – L-Isqof Grech

L-Isqof t'Għawdex Mario Grech qal li l-bnedmin iridu jieħdu l-eżempju tal-Verġni Marija u jaffaċċjaw it-tbatija bħalma għamlet hi taħt is-salib li fuqu ssallab binha...

Ngħożżu l-ħajja tat-tarbija bħalma għamlet Marija – l-Isqof Galea-Curmi

L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi qal li l-Kattoliċi għandhom jgħożżu l-ħajja tat-tarbija sa minn meta tkun fil-ġuf, bħalma għamlet Marija meta sejħilha l-anġlu biex issir...

‘Ħudu l-eżempju ta’ Mons. Mercieca, aħfru lill-għedewwa’ – L-Arċisqof

L-Arċisqof Charles Scicluna qal li l-Kattoliċi għandhom jieħdu l-eżempju tal-Arċisqof Emeritu Ġużeppi Mercieca, u jibnu l-pontijiet ma' kulħadd, anke ma' dawk li huma għedewwa,...

“Ilqgħu lil Marija f’darkom fi żmien ir-Randan” – l-Isqfijiet

L-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex ħeġġew lill-Kattoliċi biex jilqgħu lil Marija f'darhom fi żmien ir-Randan, għaliex fejn hemm Marija, hemm Ġesù, u għalhekk, issaltan il-paċi u jseħħu l-mirakli.Dan...

Filmat: “Ma nixtieqx immut” – Kadeem

Kadeem, tifel li għadda minn operazzjoni serja f’rasu sostna li ma jixtieqx imut. Dan qalu waqt li kien qed jiġi intervistat minn Peppi Azzoppardi...

Tiġġudikawx lil dawk li ssalvaw – l-Isqof Grech lill-Forzi Armati

L-Isqof Mario Grech appella lill-Forzi Armati ta' Malta biex ma jiġġudikawx lil dawk in-nies fit-tbatija li jsalvaw, biex minflok ipoġġuhom f'kategoriji jew iqisuhom inferjuri,...