Tag: Frodi

Il-każi ta’ frodi mressqa l-Qorti jonqsu sena wara sena

Il-każi ta’ frodi mressqa quddiem il-Qorti qed jonqsu sena wara sena. Dan ħareġ minn tabella li poġġa fuq il-Mejda tal-Kamra fil-Parlament il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri.

L-MFSA twissi kontra kumpanija qarrieqa

Il-pubbliku hu avżat biex ma jafdax lil din il-kumpanija

L-iskola medika f’Mater Dei fil-mira ta’ ittri frodisti

L-Isptar Mater Dei spiċċat fil-mira ta' frodisti b'ittra li qed toffri opportunità ta' studju fil-Malta Foundation School li tinsab f'Mater Dei.

Titnaqqas sentenza ta’ frodist

Tnaqqset is-sentenza ta’ priġunerija għal raġel ta’ 30 sena minn Ħal Għaxaq wara li kien instab ħati fuq akkuża ta’ frodi.

Jitlob li jitħalla jaħdem barra minn Malta wara li tneħħielu l-warrant

Id-difiża fil-każ tal-eks-avukat li tteħidlu l-warrant Patrick Spiteri qed titlob sabiex jiġu reveduti l-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest sabiex ikun jista’ jaħdem barra mill-pajjiż.Spiteri kien ġie...

Ġew Malta biex ‘isarrfu’ $1.5 miljun minn bank

Żewġt irġiel li ġew Malta biex jaraw jistgħux jsarrfu $1.5 miljun dollaru minn Lombard Bank ma nstabux ħatja li kienu fil-pussess ta’ dokumenti foloz...

‘Ċittadin Malti’ jammetti li froda l-miljuni

Mustafa Abdel Wadood ammetta li huwa ħati ta' frodi quddiem qorti Amerikana. Wadood li għandu passaport Malti kien arrestat fil-11 ta' April f'New York...

Terġa’ tinħeles mill-arrest is-sieħba ta’ Jordan Azzopardi

Is-sieħba tal-hekk imsejjaħ El Chapo ta' Malta, Jordan Azzopardi, inħelset mill-arrest għal darb'oħra wara li kienet reġgħet ġiet arrestata waqt smigħ fil-qorti meta xhud...

2 diretturi ta’ kumpanija mhux ħatja li neħħew lit-3 direttur bi...

Żewġ diretturi ta' kumpanija nħelsu mill-arrest wara li kienu akkużati bi frodi, peress li l-Qorti qalet li ma kellhiex biżżejjed evidenza li tinkriminahom.Iż-żewġ diretturi,...

Eks surġent tal-pulizija ħati li ffalsifika l-firma ta’ Cachia Caruana

Eks surġent tal-pulizija li serva għal snin twal bħala uffiċjal tas-sigurtà għal Richard Cachia Caruana, ingħata sentenza sospiża talli ffalsifika firma biex jirċievi pagamenti...