Tag: Flimkien Magazine

X’tagħmel jekk tixrob iżżejjed?

Il-limitu għall-adulti hu 14-il unit ta’ alkoħol fil-ġimgħa (mhux aktar minn tliet units f’ġurnata u tal-inqas jumejn fil-ġimgħa mingħajr alkoħol).

F’ċertu sens il-pandemija kienet barka – L-Isqof Grech

Isqof Mario Grech f’intervista li għamillu Joe Huber għal magazine Flimkien jitkellem dwar l-għala f’ċertu sens il-pandemija kienet barka, dwar l-ittra pastorali li ried jikteb iżda qatt ma kiteb kif ukoll dwar il-ħatra tiegħu mill-Papa Franġisku bħala Prosegretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet.

Il-qassis li qatluh il-Mafja

Don Pino Puglisi kien saċerdot Sqalli, kappillan ta’ Brancaccio, kwartier żgħir u mitluq f’Palermo. Iġġieled lill-Mafja bil-kelma u l-edukazzjoni tat-tfal u ż-żgħażagħ.

Xitan anzjan jagħti pariri lil xitan żagħżugħ

C. S. Lewis kiteb The Screwtape Letters fi żmien il-gwerra f’forma ta’ 31 ittra li fihom Screwtape (xitan anzjan) jipprova jagħti lin-neputi tiegħu Wormwood pariri prattiċi u metodi ġodda kif ifixkel il-fidi ta’ raġel Ingliż li hu jirreferi għalih bħala ‘il-pazjent’ u li ftit qabel ikun tgħammed u sar Nisrani.

Il-magazine FLIMKIEN ta’ Settembru fuq Newsbook.com.mt

Il-magazine Flimkien, għal darb’oħra tista’ taqrah fuq Newsbook.com.mt. Dan huwa s-sitt xahar li l-magazine tal-Kulleġġ tal-Kappillani se jkun fuq dan is-sit.

Kif nissapportja lil uliedi

Artiklu mill-magazine popolari FLIMKIEN dwar it-trobbija tat-tfal.

Il-magazine FLIMKIEN ta’ Awwissu fuq Newsbook.com.mt

Newsbook.com.mt se jagħmilha aktar faċli għall-qarrejja biex jaqraw il-magazine.

X’se jagħmlu wliedek das-sajf?

Suġġerimenti biex uliedna jqattgħu s-sajf b’mod attiv, kreattiv u ... b’togħma ħafifa ta’ fidi.

Aptit sesswali baxx fil-mara

Li kultant ikollok aptit is-sess u xi kultant ma jkollokx hija xi ħaġa perfettament normali. Peress li kull mara hija differenti, l-aptit sesswali jvarja minn persuna għal oħra.

X’tagħmel meta t-tfal jifqgħu borża dqiq fil-kċina?

Ix-xaħar l-ieħor tkellimna dwar xi żbalji li aħna l-ġenituri xi kultant nagħmlu fit-trobbija ta’ wliedna.