Tag: Festa

Awdjo: Il-festa ta’ Sant’Anton fix-Xagħra b’differenza

Il-festa annwali ta’ Sant’Anton Abbati li tiġi ċċelebrata kull Jannar fejn jiġu mbierka l-annimali, din is-sena se tkun waħda ristretta.

Sema mlewwen fil-Qrendi għal Santa Marija

Is-Soċjetà Mużikali Santa Marija tal-Qrendi tħeġġeġ lil dawk kollha li se jattendu għall-attivitajiet relatati mal-festa ta’ Santa Marija sabiex ikunu responsabbli ta’ xulxin, iżommu d-distanzi meħtieġa u fejn huwa possibbli kulħadd jilbes maskra jew visor.

Ikkanċellati l-attivitajiet kollha marbutin mal-festa ta’ San Lawrenz

Kull min hu involut jemmen li saħħet il-Vittoriosani u d-devoti ta' San Lawrenz għandha tiġi l-ewwel u qabel kollox

Jitħassru iktar marċi tal-festa

Fid-dawl tal-kundizzjonijiet preżenti tal-coronavirus fil-pajjiż u ż-żieda tal-każi fl-aħħar jiem, qed jitħassru l-marċi tal-festa ta’ San Girgor f’Tas-Sliema.

Jitħassar il-marċ brijuż ta’ Ħal Lija

Dan sabiex jissalvagwardjaw is-saħħa u s-sigurtà tal-poplu Lijan u dawk li jattendu għalih.

Ħolma ssir realtà ġewwa Raħal Ġdid

Il-Knisja għandha l-irwol li tgħin lil kulħadd u tfittex lil dak li għandu bżonn u ma jrid jisimgħu ħadd. Hija miftuħa għal kulħadd!

Il-librerija tal-Junior College bi proġett biex tiġbor il-programmi tal-festi

Għandek xi programmi tal-festa qodma jew ġodda?

Il-marċ tal-Ġimgħa ġewwa Casal Paola

Dan se jkun marċ brijuż bis- sehem tal-Banda Kristu Re li ser jibda fi 08:00pm mill-Pjazza prinċipali.

Pellegrinaġġ Parrokkjali f’Birkirkara

Ħruġ tal-pellegrinaġġ bil-vara ta' San Ġużepp Ħaddiem mill-Knisja Parrokkjali, akkumpanjat minn talb u riflessjonijiet, bis-sehem tal-Kleru u fratelli.

Ritratti: Inawgurata waħda mill-akbar bnadar fuq residenza f’pajjiżna

Il-bandiera b’Sant' Andrija fin-nofs, kbira 28 pied b’41 pied, twaħħlet ma’ arblu twil 60 pied.