Tag: Featured Newsletter

​APPELL: Agħti l-libsa tat-tieġ biex jitlibbsu t-trabi anġli

Ħafna huma dawk in-nisa Maltin, li jżommu l-libsa tat-tieġ bħala rikordju sentimentali taż-żwieġ tagħhom. Oħrajn jippruvaw idaħħlu xi ħaġa minnha u jaraw x’jagħmlu biex ibigħuha.

“Bla pedamenti sodi fir-reliġjon tagħna, ma nistgħux niddjalogaw ma’ nies b’reliġjonijiet...

L-Arċisqof Charles Scicluna saħaq li “ma nistgħux niddjalogaw ma’ dawk b’reliġjon differenti, jekk aħna ma jkollniex pedamenti sodi fir-reliġjon tagħna.”

Mewt Lisa Maria Zahra: X’nafu s’issa?

Kien bħal-lum meta l-familji Zahra u Tanti bdew telgħin it-telgħa tal-kalvarju, malli waslitilhom l-aħbar li taħt l-irdum ta’ Ħad-Dingli nstabu żewġ żgħażagħ: Lisa Maria Zahra ta’ 15-il sena bla ebda sinjal ta’ ħajja u Erin Tanti ta’ 23 sena b’għadd ta’ ġrieħi.

Il-PL ma jgħidx il-Grupp db x’jonfoq f’reklami fuq il-midja tiegħu

Il-Partit Laburista ma jridx jgħid kemm jonfoq il-Grupp db f’reklami fuq il-midja tal-PL. Dan joħroġ minn tweġiba li l-Kap Eżekuttiv tal-PL, Gino Cauchi, ta għall-mistoqsijiet ta’ Newsbook.com.mt.

Filmat: “Operaturi barranin jaħsbuha darbtejn jiġux Malta”

Waqt intervista ma' Jes Saliba fuq il-programm Newsbook fuq RTK, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ, Anton Borg tkellem dwar l-andament tal-ekonomija, ir-riżorsi umani u l-investiment barrani.

Filmat: Ta’ 15-il sena assedjata minn irġiel Maltin

Fost dawn l-irġiel sibna pulizija, suldati, segretarji privati f'Ministeri, uffiċjali tas-sigurtà, kok, kunsilliera lokali, footballers u infermiera.

Intervista: ​Tgħix mhedda u mbeżżgħa li se jitfa’ l-aċtu fuq uliedha

Attentat ta’ qtil, quddiem waħda mill-bniet, fuq l-omm sarraf fi ħmistax-il ġurnata ħabs għall-ekssieħeb.

Intervista: “Riedu jkunu ċerti li t-tifla tiġi addottata minn familja sew”

Sarah tirrakkonta kemm hi u żewġha intlaqgħu tajjeb fil-post minn fejn addottaw it-tifla, peress li kienu l-ewwel koppja li kienu se jaddottaw minn barra l-pajjiż.

Intervista: “Fil-ġuf jew fid-dixx il-bniedem għandu jkun imħares”

L-appell hu li jkun imħares l-ewwel ambjent tal-bniedem għax dan jirrifletti fuq is-saħħa fiżika u emozzjonali tal-persuna iktar ‘il quddiem.

Intervista: “Għadna ma nafux x’se jiġri mit-tfal vulnerabbli”

Ġenituri li jieħdu ħsieb tfal permezz tal-fostering jinsabu mħassba dwar l-interessi tat-tfal, wara li din il-ġimgħa tħabbar li John Rolé, il-persuna li welldet il-qasam tal-fostering f’Malta, telaq mill-Aġenzija Appoġġ.