Tag: Fatima

Filmat: L-ewwel xeni mill-film Fatima

Kif jindika l-isem il-film se jkun qed iwassal il-ġrajja mirakoluża tat-tlett it-tfal Lucia, Jacinta u Francisco li f’bosta okkażjonijiet kellhom il-viżjoni tal-Madonna, u minkejja li kienu taħt theddida mill-awtoritajiet li ma emmnux dak li t-tfal kienu qed isostnu li kienu qed jaraw, it-tfal baqgħu konsistenti u waslu biex eluf imorru jitolbu magħhom.

L-ewwel qassis nieqes mid-dawl fil-Portugall

Fr Tiago Varanda, li ilu li tilef id-dawl minn mindu kellu 16-il sena, sar qassis bħala l-ewwel qassis nieqes mid-dawl fil-Portugall, għalkemm hemm qassisin...

Id-dokument tat-tielet sigriet ta’ Fatima jittella’ onljan

Kienet is-soru Karmelitana Lucia dos Santos li kitbet id-dokument wara li meta kienet żgħira, flimkien ma’ ħutha kienet deheritilha l-Madonna.

Ix-xbieha inkurunata tal-Madonna ta’ Fatima fil-Vatikan

Fil-Vatikan tasal l-istatwa tal-Madonna ta' Fatima fl-okkażjoni tal-Ġurnata Marjana

L-istatwa tal-Madonna ta’ Fatima tintbagħat Ruma fuq xewqa tal-Papa

Għall-Okkażjoni tal-Jum Marjan, il-Papa juri x-xewqa li tinġieb fil-Vatikan l-istatwa devota meqjuma fil-Bażilika ta' Fatima