Tag: Edukazzjoni

Il-Ministru Caruana tiddiskuti l-prijoritajiet tal-edukazzjoni sal-2025

Il-Ministru tal-Edukazzjoni Justyne Caruana waqt laqgħa virtwali qalet li Malta temmen li Żona Ewropea tal-Edukazzjoni, bħala l-qafas politiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ wara l-2020, tista’ tkun ta’ benefiċċju għall-ekonomiji Ewropej billi żżomm lill-ekonomiji kompetittivi permezz tal-innovazzjoni, id-diġitalizzazzjoni u s-sostenibbiltà ambjentali.

Is-Sagħtar ippubblikat mill-ġdid

Ippubblikat mill-ġdid wara 5 snin wieqaf

Sena internet b’xejn għall-istudenti li jkomplu jistudjaw

Il-Gvern se jagħti sena internet b’xejn għall-istudenti li jkomplu jistudjaw wara li jagħlqu 16-il sena.

Filmat: Tagħlim b’mod divertenti għat-tfal fuq YouTube

L-intenzjoni ta' dawn il-lezzjonijiet hi li ma jolqtux biss lit-tfal Maltin iżda dawk madwar id-dinja u għalhekk huma magħmula bl-aktar mod sempliċi u divertenti li faċli jinftiehmu.

L-edukazzjoni qed tiżviluppa lit-tfal tagħna jew qed iddaħħalhom fi sqaq?

L-edukazzjoni hija fundamentali biex pajjiż ikun san u demokratiku. Imma l-iskejjel tagħna u s-sistema edukattiva tagħna qed tagħmel lit-tfal tagħna ċittadini aktar awtonomi, aktar indipendenti u aktar kreattivi?

“Ma qbiżt ebda linja meta sejjaħt lil Daphne hate blogger” –...

L-inkjesta pubblika fuq l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia tkompli llum

“Is-saħħa tal-LSEs qed tingħata importanza sekondarja” – UPE

Il-UPE tirreaġixxi għal-linji gwida fuq il-kindergarten

Kif qed jippreparaw l-iskejjel biex jilqgħu lura l-istudenti?

Diversi skejjel bħalissa jinsabu għaddejjin b’ħidma sħiħa fejn qed isiru d-deċiżjonijiet neċessarji u l-arranġamenti ta’ kif jistgħu jaffaċċjaw is-sena skolastika li jmiss. Minħabba l-prekawzjonijiet li jridu jidħlu fis-seħħ b’rabta mal-pandemija tal-coronavirus, it-tħassib ewlieni għall-iskejjel idur madwar l-ispazju li jrid jitħalla bejn l-istudenti, il-lezzjonijiet online u l-ilbies protettiv.

It-Turkija tirrevedi l-pjanijiet dwar il-ftuħ tal-iskejjel

It-Torok iridu jaraw bidu ta’ l-iskola kkontrolat u gradwali. L-iskejjel se jiġu mgħallma b’taħlita ta’ tagħlim onlajn u lezzjonijiet fil-klassi.

Jagħlqu numru ta’ skejjel fir-Renju Unit wara li jfeġġu każijiet ta’...

Fid-dawl ta’ dan l-iżvilupp unjin ewlenija fil-qasam tal-edukazzjoni qalet li kien hemm bżonn ta’ aktar ippjanar biex l-iskejjel jibqgħu għaddejjin.