Tag: Duluri

Illum Jum id-Duluri

Fuq talba tal-Arċisqof, il-quddies tal-lum Jum id-Duluri se jixxandar mill-Knisja ta' Ġieżu fil-Belt Valletta.

L-Isqof Grech b’ġabra biex jinxtara ventilator għall-pazjenti Għawdxin

Lis-saċerdoti qalilhom jagħtu €100 kull wieħed

‘Dak li jgħodd għal kontra l-abort, għandu jgħodd għall-immigranti’ – PM

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li Malta tista’ tibqa’ tkun suċċess jekk jinfetaħ għal persuni barranin u mhux qed jinħakem minn sens ta’ biża’...

Irridu naffaċċjaw it-tbatija bħalma għamlet Marija – L-Isqof Grech

L-Isqof t'Għawdex Mario Grech qal li l-bnedmin iridu jieħdu l-eżempju tal-Verġni Marija u jaffaċċjaw it-tbatija bħalma għamlet hi taħt is-salib li fuqu ssallab binha...

‘Marija hi l-bastun tagħna quddiem it-tbatija’ – l-Isqof Grech

Fl-omelija tiegħu fil-festa ddedikata lid-Duluri, qal li hu jġorr f’qalbu lin-nies li qatgħu qalbhom mill-ħajja u li għaddejjin minn kriżi ta’ fidi.

Il-maltemp ma jxekkilx il-mixja tad-Duluri fil-Belt

Eluf ta' persuni nġabru fit-toroq tal-Belt biex jieħdu sehem fil-pellegrinaġġ penitenzjali wara l-istatwa tad-Duluri.

Ritratti: Eluf ta’ persuni jattendu l-purċissjoni tad-Duluri

Ilbieraħ filgħaxija f’diversi rħula madwar Malta u Għawdex sar il-pellegrinaġġ penitenzjali bl-istatwa tad-Duluri.

“Is-sejf jiftaħ il-qalb ta’ Marija għal kulħadd” – L-Isqof Grech

Qal li “Marija għandha qalbha maqsuma biex tilqa’ lill-kwieti u lill-imqarbin, lil dawk b’saħħithom u lid-dgħajfa, lis-sbieħ u lill-koroh, lill-qaddisin u lill-midinbin…’

Filmat: “Filli nipprepara għat-tieġ u filli nlesti għall-funeral” – Tiziana

Tiziana Tabone ta’ 28 sena rrakkuntat ma’ Newsbook.com.mt kif filli kienet qed tipprepara għall-ġurnata tat-tieġ u f’daqqa waħda kellha taħseb għall-funeral ta’ Morgan, dak li fi ftit ġimgħat wara kien se jkun żewġha.

L-għoti tad-demm itaffi t-tbatija fiżika u mentali – Ċentru tad-Demm

Il-messaġġ tas-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm ta’ din il-ġimgħa hu marbut mar-riflessjonijiet fuq it-tbatija hekk kif nhar il-Ġimgħa nfakkru Jum id-Duluri.