Tag: Droga

Tfajla tqila tammetti li ttraffikat id-droga fil-Marsa

It-tfajla ġiet arrestata lbieraħ

Filmat: Ommi, missieri, it-tliet ħuti u jien kellna l-vizzju tad-droga –...

Bruce Xuereb kiber f’ambjent fejn minn ċkunitu kien jara quddiem għajnejh id-droga, tant li f’perjodu ta’ ħajtu kemm il-ġenituri tiegħu kif ukoll hu u t-tliet ħutu kienu qed jieħdu d-droga.

Ritratti: Rejd għad-droga fil-Marsa; arrestati 2 persuni

Suspettati li jittraffikaw id-droga

Arrestati żewġ persuni b’rabta ma’ traffikar tad-droga

Żewġt persuni ġew arrestati mill-pulizia b’rabta ma’ pussess u traffikar tad-droga.

Id-droga tinfettalek moħħok; spiċċajt nisraq lil tal-familja – L-istorja ta’ Chris

Chris Ryan sostna li meta wieħed jaqbad il-vizzju tad-droga jispiċċa sabiex din tinfettalu moħħu u ma jibqa’ jara xejn ħlief lilha. Hu spjega li saħansitra kien spiċċa jisraq mingħand tal-familja.

Il-Covid-19 ma ġabitx nuqqas ta’ droga; waqt il-lockdown inbiegħet kollha –...

Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li l-pandemija tal-Covid-19 ma ġabitx nuqqas fil-konsenji tad-droga.

2 irġiel arrestati f’Paceville għax kellhom id-droga

Żewġt irġiel spiċċaw arrestat wara li l-Pulizija sabet fuqhom xi drogi.

X’tagħmel jekk tixrob iżżejjed?

Il-limitu għall-adulti hu 14-il unit ta’ alkoħol fil-ġimgħa (mhux aktar minn tliet units f’ġurnata u tal-inqas jumejn fil-ġimgħa mingħajr alkoħol).

Arrestat raġel li nqabad bid-droga fil-Fgura

Inqabad għax kien qed jaġixxi b'mod suspettuż