Tag: drama televiżiva

Awguri Trevor

Apparti li jirreċta, Trevor Mizzi huwa wkoll il-Viċi-Sindku tal-Birgu.

Winnie x’se tgħidlu lil Adam?

Min se jċempel lil Valentina u fejn sejra? Winnie tmur tiltaqa’ ma’ Adam. X’se tgħidlu?

Jibdew iħossu n-nuqqas tal-ġenituri

Din hi l-aħħar produzzjoni li kien kiteb Lino Grech u oriġinarjament kienet ixxandret f'April tal-2015.

“Ir-rigal tal-anniversarju tagħna” – Raissa u Leighton

Tkellimna ma' Raissa Grech li qaltilna li hi u Leighton kienu ilhom jafu lil xulxin minn età żgħira.

Benjamin x’se jitlob lil Winnie?

Benjamin jasal lura Malta. X’se jitlobha lil Winnie u hi se taċċetta jew le? X’se tgħidlu dwar it-tarbija li kienet qed tistenna?

Awguri Malcolm u Elizabeth

Narawhom fis-serje F'Ġieħ L-Imħabba u Iċ-Ċaqqufa.

Aktar suspetti

Yvonne kienet tilfet tqala u din is-sitwazzjoni setgħet kienet ir-raġuni għall-problemi ta’ ansjetà li għaddejja minnhom.

“Ma ħallejtli l-ebda għażla” – Henry lil Cassandra

Fuq il-midja soċjali Henry ħabba rli lesta x-xeni tiegħu ma' Cassandra iżda fadalu aktar xeni xi jlesti.

Ġovanna u Karmena għaliex jispiċċaw għand Aldo f’nofs ta’ lejl?

Ġorġ, u Kathy, il-ħbieb tal-koppja, għaliex ltaqgħu għand Nina?

Kristianne xi skuża se ġġib biex tkellem lil Karl?

Min hi Roseanne? X’għandha x’taqsam ma’ Chris u ma’ Etienne?