Tag: drama Malti

Sal-Quċċata

Matul dan it-thriller naraw dak li qiegħed jiġri fil-preżent imħallat ma’ ġrajjiet passati li jwasslu għall-ġrajja ta’ llum.

Din l-attriċi llum tagħlaq 28 sena. Għaraftha?

Bdiet bħala attriċi b'parti żgħira fis-sensiela D.R.E.A.M.S.

‘Il-Mandraġġara’ tagħlaq sninha

Anna hija mill-Isla u hija bint Charles u Carmen Mercieca. Kienet tattendi l-iskola St Joseph ta' Raħal Ġdid u wara tal-Blata l-Bajda.

Il-Madre x’se tiddiskuti ma’ Sister Edwina?

Feliċ jgħajjat lil Olivia biex ikellimha. X'se jgħidilha fuq ommha u oħtha? Tgħid temmnu jew le?