Tag: Dr Roberta Metsola

“Qatt ma mmaġinajna fejn kien se jeħodna dan il-vjaġġ” – Roberta...

Huma ltaqgħu waqt konferenza tal-European Democratic Students u żżewġu madwar sentejn wara nhar l-1 ta' Ottubru tal-2005 f'ċerimonja fil-knisja tar-Rabat f'Malta.

Follow Up: X’taħseb fuq ir-rapport tal-Venice Commission?

Follow Up tal-Ġimgħa 5 t'April bi preżentazzjoni ta' David Vassallo u Desmond Zammit Marmara' se jiddiskutu r-rapport tal-Venice Commission dwar kif għandha tittejjeb il-governanza f'Malta....

Follow Up: Il-ħidma tal-President George H. W. Bush

Waqt Follow Up tat-Tnejn 3 ta’ Diċembru, Beppe Galea jitkellem ma’ Dr Louis Galea dwar Il-President George H. W. Bush li ħalliena l-gimgħa li...