Tag: Dr Kenneth Grech

17-il assoċjazzjoni ma jaqblux mad-deċiżjoni li jitneħħa Kenneth Grech

Il-Federazzjoni Maltija għall-Assoċjazzjonijiet Professjonali (MFPA) li tirrappreżenta 17-il assoċjazzjoni professjonali saħqet għal diversi drabi li l-professjonisti huma marbuta b’valuri ta’ intergrità u mġiba etika. Fi stqarrija, l-MFPA saħqet li dawn il-valuri huma parti mill-kodiċi tal-etika tal-professjoni tal-individwu u jagħmlu parti integrali mir-responsabbilità li ġġib magħha l-warrant sabiex tissalvagwardja s-soċjetà sħiħa.