Tag: Donatella Frendo Dimech

Il-Qorti tordna trattament mediku għal mara li nżammet taħt arrest

Il-Qorti ordnat li mara li nżammet taħt arrest wara li kienet akkużata li aggrediet żewġ persuni b’sikkina, għandha tingħata trattament mediku kemm għas-saħħa fiżika kif ukoll għal dik mentali.

Jisraq €5 u jeħel €15,500

Raġel ammetta li seraq €5 minn restorant u weħel multa ta' €15,500 peress li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest.Ir-raġel ta' 33 sena minn Ħaż-Żebbuġ seraq...

Ordni mill-Qorti għall-marki tas-swaba’ ta’ Guest More għall-konferma tal-identità tiegħu

Christopher Guest More li kien wieħed mill-iżjed kriminali mfittex fl-Ewropa deher fil-Qorti Maltija lbieraħ biex jiġġieled talba ta' estradizzjoni mir-Renju Unit, fejn hu mfittex...