Tag: Dokumenti

Għaliex għadek ma rċevejtx l-istipendju?

Jekk issottomettejt id-dokumenti tal-applikazzjoni għall-istipendju bejn pagament ta’ stipendju u ieħor, se jkollok tistenna sal-istipendju ta’ wara.

Użat passaport falz; tinżamm taħt arrest

Mara mis-Sirja li kienet fittxet ażil fit-Turkija nżammet arrestata wara li tressqet il-Qorti akkużata b'pussess, b'iffalisifikar u b'użu ta' passaport falz. Hi...

Jgħid li hu eks suldat u jaħrab mill-arrest; sena ħabs

Raġel li qal li hu parti mil-Leġjun Barrani Franċiż u eks uffiċjal tal-militar Serb ingħata sena ħabs talli ffalsifika d-dokumenti tiegħu għat-taparsi huwa Sloven.L-akkużi...

Jeħel 480 siegħa servizz fil-komunità wara li ħeba dokumenti tal-Qorti

Impjegat tal-Qorti weħel 480 siegħa servizz fil-komunità wara li ħeba dokumenti tal-każ ta’ traffikar tad-droga.Edwin Vassallo ta’ 58 sena ġie akkużat li fis-27 ta’...

Jinqabdu b’dokumenti foloz; 6 xhur ħabs

Żewġt irġiel, wieħed b’passaport Albaniż, u ieħor imwieled l-Albanija, wieġbu ħatja li kellhom karti tal-identità foloz Griegi, u ġew ikkundannati 6 xhur ħabs 'il...

3 jivvjaġġaw b’viżas foloz; jinħelsu għax ma kinux jafu

Tliet persuni nħelsu wara li nstabu ħatja li użaw viżas Ġermaniżi foloz biex jivvjaġġaw. Id-dokumenti foloz kienu ta' kwalità tant għolja li kien hemm...

Pulizija pajżana jitolbu d-dokumenti ta’ persuni fit-toroq

Pulizija tal-immigrazzjoni pajżana qed jagħmlu spezzjonijiet ta’ kuljum billi jiċċekjaw id-dokumenti tal-identità ta’ persuni li jkunu ġejjin minn barra mill-Unjoni Ewropea.Kelliem għall-Pulizija qal ma’...

Jivvjaġġa b’dokumenti foloz biex isib ħajja aħjar; sentenza sospiża

Żagħżugħ tressaq il-Qorti llum talli nqabad jivvjaġġa b'dokumenti foloz u ngħata sentenza sospiża.L-Albaniż ta' 25 sena ammetta fil-Qorti li uża dawn id-dokumenti għax ried...

Messaġġiera jiċħdu li bagħbsu dokumenti tal-Qorti

Iż-żewġ messaġġiera tal-Qorti akkużati li ppruvaw jisirqu dokumenti marbuta ma’ każ illum tressqu l-Qorti quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud.Iż-żewġ irġiel, wieħed ta’ 56 sena u...

Uffiċjal tal-PL akkużat li żamm dokumenti tal-votazzjoni ta’ ħaddieħor

L-ispettur tal-pulizija Tony Cachia speja kif beda jinvestiga ittra miktuba minn resident f’Tas Sliema Benedict Grech. Fl-ittra, Benedict Grech spjega kif meta mar biex jiġbor id-dokument tal-vot tiegħu qalulu li diġà kien inġabar.