Tag: Djoċesi ta’ Għawdex

Filmat: X’inhu isqof? Kif jintgħażel?

Filmat animat maħruġ mid-Djoċesi ta’ Għawdex jispjega lill-pubbliku l-istorja ta’ kif bdew l-isqfijiet, x’inhu isqof, kif jintgħażel u wara li jsir isqof, x’jagħmel.

Ritratti: L-Isqof Mario Grech iżur lill-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona

Illejla fis-6.30pm jinżel is-siparju fuq l-Episkopat ta’ Mons. Mario Grech b’quddiesa ta’ Radd il-Ħajr għall-Ministeru Episkopali tiegħu

F’Għawdex s’issa nġabru €36,000 biex jinxtara ventilator

S’issa fid-Djoċesi ta’ Għawdex inġabret is-somma ta’ €35,971 sabiex jinxtara ventilator fiż-żmien meta dan jista’ jkun tant bżonnjuż b’rabta mal-imxija tal-coronavirus.

Filmat: Ktieb ġdid b’dak li qal l-Isqof Grech fis-Sena Marjana

Id-Djoċesi ta’ Għawdex ippubblikat ktieb bl-omeliji u l-interventi li għamel l-Isqof Mario Grech fis-Sena Marjana. Il-ktieb bl-isem “Tibżax tieħu għandek lil Marija”, li huwa stampat kollu kemm hu bil-kulur, fih bosta ritratti ta' xbihat Marjani li jinsabu fil-knejjes ta’ Għawdex.

Is-seminaristi Għawdxin għal fuq il-palk

Min jaf x’se jivvinta Stejfen? Tgħid veru li Stejfen jilħaqlu?

Propjetà tad-Djoċesi ta’ Għawdex għas-servizzi tad-dentistrija

Propjetà f’Għajnsielem tad-Djoċesi ta’ Għawdex, inkriet mill-Ministeru għal Għawdex biex l-Università ta’ Malta tiftaħ dental training cleaning f’Għawdex. Dan il-proġett se jikkonsisti...

Id-Dar ta’ Trionfi f’Għawdex se tinbidel f’ċentru ta’ karità

Id-dar ta’ Trionfi fir-Rabat, Għawdex se tinbidel f’ċentru djoċesan għall-karità. Ħabbar dan l-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech fl-Ittra Pastorali li nqrat f’Santa Marija u...

Il-Velja ta’ Santa Marija tagħlaq is-Sena Marjana f’Għawdex

Is-Sena Marjana fid-Djoċesi ta’ Għawdex għalqet uffiċjalment lejliet il-festa ta’ Santa Marija waqt il-Velja tal-Għid tal-Assunta li nżammet fit-8pm quddiem is-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta’...

“Dun Mikiel kien ġawhra tal-kleru Għawdxi”; 60 sena mill-Ordinazzjoni

Skont dak li ddeskrivieh l-Isqof Nikol Cauchi fil-funeral tiegħu, Dun Mikiel Attard kien “ġawhra” għall-kleru Għawdxi. Dan intqal fi stqarrija mid-Djoċesi ta’ Għawdex hekk...