Tag: Djakni

Inżgħu l-mantar u aħslu saqajn id-dixxipli – L-Arċisqof

Dun Roderick Baldacchino, Dun Joshua Cortis, Dun Jean Claude Schembri u Dun Mark Scicluna, irċevew l-Ordni sagri mingħand Mons Arċisqof li ħeġġiġhom sabiex imorru fejn isejħilhom Krist

Illum erba’ żgħażagħ ġew ordnati djakni

Għalkemm kellhom iċaqilqu d-dati ħabba l-COVID, illum waslet il-ġurnata, avolja b'ħafna restrizzjonijiet.

Ordinazzjoni ta’ Presbiteru u żewġ Djakni f’Għawdex

L-Amministratur Appostoliku għal Għawdex, Mons. Mario Grech, se jkun qed imexxi l-Ordinazzjoni Sagra ta’ Presbiteru u żewġ Djakni f’Għawdex.

L-Arċisqof jordna ħames djakni ġodda

L-Arċisqof Charles Scicluna se jkun qed jordna ħames djakni ġodda nhar il-Ħadd 12 ta' Mejju. Il-ħames seminaristi li se jiġu ordnati djakni waqt il-Quddiesa...

Min se jkollu kappillan ġdid f’Mejju?

Il-Ħadd 5 ta’ Mejju fis-6pm, l-Arċisqof Charles Scicluna se jkun qed imexxi Quddiesa li matulha jagħti l-pussess lil Dun Joseph Grech bħala Kappillan ġdid...

Jinħareġ direttorju biex isiru omeliji aħjar

Illum nħareġ direttorju li fih l-ingredjenti l-aktar importanti li persuna għandha jkollha sabiex tagħmel omelija tajba. Fost dawn l-ingredjenti hemm il-fatt li min ikun se jagħmel l-omelija għandu jkun preparat u kemm jista jkun ma jimprovizzax.

Awdjo: Illejla flimkien mal-komunità li trabbejt fiha, ngħid IVA lil Alla...

L-Isqof Charles J Scicluna llejla jirritorna fil-knisja fejn ġie ordnat Djaknu 29 sena ilu sabiex jordna 5 Djakni ġodda.

L-Isqof Scicluna se jordna ħames djakni ġodda

Din hija l-ewwel darba li l-Isqof Scicluna se jmexxi ċelebrazzjoni tad-Djakonat wara li nħatar Amministratur Appostoliku tal-Knisja f'Malta fit-18 ta' Ottubru li għadda.

Filmat: “Wasal iż-żmien li jibdew jiġu ordnati Djakni Permanenti” – l-Arċisqof

L-Arċisqof Pawl Cremona ħabbar li wasal iż-żmien biex jinbeda l-proċess sabiex fid-Djoċesi tagħna jibdew jiġu ordnati d-Djakni Permanenti.

“Ir-ragħaj għandu jfittex u jsalva lil min hu mitluf” – Papa...

Fl-omelija tiegħu, il-Papa qal li dawk li jirċievu s-sagrament tal-Ordni Sagri huma “mwegħda lil Kristu, il-qassis il-kbir, u li huma kkonsagrati saċerdoti tat-Testment il-Ġdid sabiex huma jsiru xandara tal-Vanġelu”.