Tag: Divizjoni Enemalta

Il-kap tad-diviżjoni taż-żejt tal-Enemalta kien jirċievi kummisjonijiet mingħand George Farrugia

Sar bejgħ ta’ 20,000 tunnellta gasoil, u Farrugia kien tħallas $1.50 għal kull tunnellata