Tag: diskors

Filmat: Il-PM irid jibdel il-liġi tad-divorzju

Segwi minuta b'minuta dak li jkun qed jiġri fil-Parlament.

Coronavirus: Il-kant mhux ta’ aktar periklu mid-diskors

Studju fl-Università ta' Bristol

“Pajjiż ħanin li jħalli lil kulħadd fil-libertà” – Abela

Malta għandu jkun pajjiż li jħalli lil kulħadd fil-libertà tiegħu. Dan qalu l-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela fid-diskors tiegħu waqt il-Konferenza Ġenerali Straordinarja tal-Partit Laburista.

Filmat: “It-tsunami kontrija ġie u jien għadni hawn” – Delia

Waqt li indirizza lill-partitarji fil-każin tal-Mellieħa, huwa beda billi kkwota l-ittra tar-riżenja ta’ Robert Arrigo fejn qal li tul dawn l-aħħar 30 xahar kien hemm tsunami kontra l-Kap. Stqarr b’leħen għoli li t-tsunami ġie u hu għadu hemm u hemm se jibqa.

Deċiżjoni kuraġġjuża għall-ħatra tal-Kummissarju – Abela

Deċiżjoni dwar il-Kummissarju tal-Pulizija l-ġimgħa d-dieħla.

“Abela parti mix-xibka ta’ ħabi tar-rapport Egrant” – Delia

Il-Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia fil-każin tal-Partit Nazzjonalista tan-Naxxar.

Filmat: Is-sitwazzjoni politika m’għandhiex tkisser it-tama għall-batut – Il-President

Il-President George Vella appella sabiex ma’ dak kollu li ġara u li għaddej fil-pajjiż, ma jeħilx il-marid. Sostna li mhux aċċettabbli li mis-sitwazzjoni politika titkisser ukoll it-tama ta’ għajnuna għal min hu batut.

Filmat: “Id-dinja għatxana għall-paċi” – L-Arċisqof

Mons. Scicluna semma kif ħafna drabi, f’dawn il-ġranet jiftakar fit-talba ta’ San Ġorġ Preca: “Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok.” Sostna li tkun xi ħaġa sabiħa dan il-Milied il-poplu jirrifletti fuq din it-talba “sempliċi” imma profonda tal-qaddis Malti. Appella sabiex kulħadd iħares lejn Ġesù tarbija u jgħidlu “għandna bżonnok biex tgħallimna kif inħobbu lil xulxin, għandna bżonnok biex tgħallimna nagħżlu t-tajjeb f’ħajjitna, għandna bżonnok biex tgħallimna u tgħinna naħfru lil xulxin.”

Il-President għandu jkollu l-awtorità li jintervjeni – Delia

Il-President tar-Repubblika għandu jkollu l-awtorità li jiddeċiedi jekk għandux jintervjeni b’mod effettiv meta l-pożizzjoni tal-Prim Ministru tal-pajjiż tkun tinsab fi stat prekarju.

“Malta akbar mill-klikka li ġabet dan l-għajb” – Il-President

Il-President irrimarka li bħalissa l-pajjiż għaddej minn ċirkustanzi partikolari li jixirqilhom l-attenzjoni kollha ta’ kulħadd. Sostna li dawn iċ-ċirkustanzi jridu jiġu analizzati mingħajr passjoni, mingħajr ma wieħed iħares lejn uċuħ, mingħajr preġudizzji, mingħajr agenda politika, mingħajr ma wieħed jistħi jgħid il-verità u mingħajr ma jitwebbsu l-irjus.