Tag: David Vassallo

Follow Up: Kif bdiet il-festa tal-Imnarja f’pajjiżna?

Follow Up tal-Ġimgħa, it-28 ta' Ġunju, 2019 bi preżentazzjoni ta' David Vassallo u Desmond Zammit Marmarà, se jiddiskuti  l-festa tal-Imnarja. Kif bdiet il-festa tal-Imnarja f'pajjiżna? Xi...

Follow up: Xi sfidi għandhom quddiemhom il-Gvern u l-Oppożizzjoni?

Follow Up tal-Ġimgħa 21 ta' Ġunju bi preżentazzjoni ta' David Vassallo u Desmond Zammit Marmarà, se jiddiskuti l-qagħda politika attwali fil-pajjiż. X'sfidi għandu quddiemu l-Gvern...

Follow Up: Taqbel mar-riforma tal-Kunsilli Lokali?

Follow Up tal-Ġimgħa 14 ta’ Ġunju bi preżentazzjoni ta' David Vassallo u Desmond Zammit Marmarà, se jiddiskuti: Taqbel mar-riforma tal-Kunsilli Lokali? Għaliex għad hemm...

Follow Up: X’rilevanza għandu s-Sette Giugno llum?

Follow Up tal-Ġimgħa 7 ta’ Ġunju bi preżentazzjoni ta' David Vassallo u Desmond Zammit Marmarà se jiddiskuti: x'ġara eżatt fis-Sette Giugno u x'wassal  għal...

Follow Up: L-elezzjonijiet jiffavorixxu lil min għandu flus x’jonfoq fuq il-kampanja...

Follow Up tal-Ġimgħa 31 ta' Mejju bi preżentazzjoni ta' David Vassallo u Desmond Zammit Marmarà se jiddiskuti dawn it-temi: L-elezzjonijiet f'Malta jiffavorixxu lil min...

Follow Up: Użanzi marbutin mal-Festa tad-Duluri u l-Ġimgħa Mqaddsa

Follow Up tal-Ġimgħa 18 ta' Jannar 2019 bi preżentazzjoni ta' David Vassallo u Desmond Zammit Marmara' se jiddiskuti l-avvenimenti, tradizzjonijiet u użanzi marbutin mal-Festa tad-Duluri...

Follow Up: X’taħseb fuq ir-rapport tal-Venice Commission?

Follow Up tal-Ġimgħa 5 t'April bi preżentazzjoni ta' David Vassallo u Desmond Zammit Marmara' se jiddiskutu r-rapport tal-Venice Commission dwar kif għandha tittejjeb il-governanza f'Malta....

Follow Up: X’sinifikat għandu Jum il-Ħelsien illum?

Follow Up tal-Ġimgħa 29 ta’ Marzu bi preżentazzjoni ta' David Vassallo u Desmond Zammit Marmara' se jiddiskutu x'sinifikat għandu Jum il-Ħelsien illum. Kif wasalna...

Follow Up: Il-partiti politiċi għandhom jieħdu sehem fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali?

Follow Up tal-Ġimgħa 15 ta’ Marzu 2019 bi preżentazzjoni ta' David Vassallo u Desmond Zammit Marmara' se jiddiskuti kemm huma importanti l-elezzjonijiet għall-kunsilli lokali....

Follow Up: X’qed joffri differenti mill-kandidati l-oħra Arnold Cassola?

Follow Up tal-Ġimgħa t-8 ta' Marzu 2019 bi preżentazzjoni ta' David Vassallo u Desmond Zammit Marmara' se jiddiskuti l-kandidatura indipendenti tal-Professur Arnold Cassola. Xi...