Tag: Cospicua Short Play Festival

Sejħa għal kitbiet għall-Cospicua Short Play Festival

Mill-applikazzjonijiet kollha sad-data tal-għeluq, il-Kunsill Lokali Bormla sejjer ikun qiegħed jagħżel sitt (6) produzzjonijiet biss għal The Cospicua Short Play Festival 2020. L-għażla sejra tkun qegħda ssir fuq parir tekniku ta’ ġurija komposta minn tliet (3) esperti fil-qasam appuntati mill-Kunsill Lokali Bormla, liema esperti bl-ebda mod m’għandhom ikollhom rabta ma’ xi waħda mis-sottomissjonijiet.