Tag: Colin Fitz

Awdjo: Bħal-lum fl-2017 Trump sar il-President tal-Istati Uniti

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.

Awdjo: Bħal-lum inawguraw it-Teatru Manoel

Isma' l-awdjo beix tkun taf x'ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija

Awdjo: Bħal lum kienet mietet Mel ta’ Mel & Kim

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.

Awdjo: Bħal-lum kien miet Dun Mikiel Xerri

Isma' l-awdjo biex tkun taf x'ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija

Awdjo: Bħal-lum twieled Rużar Briffa

Isma' l-awdjo biex tkun taf x'ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.

Awdjo: Bħal-lum kien beda Happy Days

Isma' l-awdjo biex tkun taf x'ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.

Awdjo: Bħal-lum kienu mietu żewġt itfal f’Ta’ Kandja

Isma' l-awdjo biex tkun taf x'ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija

Awdjo: Bħal-lum fl-1971 mietet Coco Chanel

Isma' l-awdjo biex tkun taf x'ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija

Awdjo: Bħal-lum kien twieled Sir Anthony Mamo

Isma' l-awdjo biex tkun taf x'ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.

Awdjo: Bħal-lum kienu twieldu David Bowie u Elvis

Isma' l-awdjo biex tkun taf x'ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija