Tag: ċikonji

Jintlemħu ċ-ċikonji bojod f’Malta

Dehra rari f'Malta

24 għasfur jinqatlu illegalment fi staġun wieħed

Bejn ilbieraħ u llum, erba’ għasafar protetti ġew milquta minn tiri sparati illegalment. Skont stqarrija li ħarġet BirdLife Malta, l-għasafar milquta minn tiri illegali...

L-akkużat li spara fuq iċ-ċikonji jinħeles mill-arrest

Il-kaċċatur akkużat bi sparaturi fuq tliet ċikonji intlaqgħatlu t-talba għall-ħelsien mill-arrest.Qabel ma bdiet is-sessjoni fil-Qorti, il-Maġistrat iddikjarat li s-sieħeb tagħha huwa membru tal-Federazzjoni Kaċċaturi...

Żewġ flamingi jinżlu f’Wied il-Għajn

Fiż-żmien meta l-pajjiż qed jimtela bl-għadab għall-qtil taċ-ċikonji li ġew f'Malta, intlemħu 2 flamingi fil-Bajja ta' San Tumas.Fil-filmat li xerrdet persuna fuq Facebook, dawn...

2 ċikonji oħra maqtula fil-Magħtab

Inqatlu 2 ċikonji oħra qrib il-Magħtab illum filgħaxija.L-għasafar ittieħdu għand il-veterinarju, iżda kien kollu ta’ xejn, għaliex it-tnejn tilfu ħajjithom. Il-veterinarju kkonferma li dawn...

Qtil Ċikonji: Raġel ma jingħatax il-ħelsien mill-arrest

Tressaq raġel il-Qorti b'rabta mal-qtil taċ-ċikonji fil-jiem li għaddew.  Ir-raġel tressaq quddiem il-Maġistrat Audrey Demicoli.16:09 Il-każ ġie mibgħut biex ikun assenjat skont il-liġi.16:09 Il-Qorti ma...