Tag: Cannabis

Appella u ħeles minn disa’ xhur ħabs

Raġel akkużat b’pussess ta’ droga aggravat ġie lliberat minn disa’ xhur ħabs u multa ta’ €800.  Dan wara li nstab mill-Qorti tal-Appell...

‘Ħaddiem’ ta’ El Chapo akkużat li traffika d-droga; jinħeles mill-arrest

Raġel ta’ 24 sena minn Ħaż-Żabbar li kien jaħdem għal Jordan Azzopardi, magħruf  bħala El Chapo ta’ Malta, ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta’...

Koppja barranija arrestata b’rabta ma’ pussess ta’ droga

Iż-żgħażagħ se jkunu mressqin il-Qorti fil-jiem li ġejjien.

Aġġornata: 34 arrestati b’rabta ma’ droga f’Għawdex

Fil-jiem li għaddew, erbgħa u tletin persuna ġew arrestati f'Għawdex wara li kellhom id-droga fil-pussess tagħhom.

Għawdxi akkużat bi traffikar ta’ droga

Joseph Grech huwa akkużat ukoll li kien fil-pussess ta’ ecstasy, eroina u kokaina.

Mara u raġel akkużati bi traffikar tad-droga

Żewġ Taljani residenti l-Gżira akkużati bi traffikar tad-droga