Tag: Bulimja

Huma biss 8% dawk li jbatu bl-anoressja u l-bulmja li jfittxu...

Bejn 40% u 80% tal-każi jkun hemm problema ta’ dipressjoni jew ansjetà.

Awdjo: “F’sitt xhur inqast 25kg u mradt”

F'temp ta' 10 snin, Lana Grech, esperjenzat aktar minn kundizzjoni waħda marbuta mal-ikel – l-anoressija u l-bulimja.

“Sa 80% ta’ dawk bi problema bl-ikel għandhom dipressjoni qawwija”

Il-psikjatra Dr Anton Grech qal li minn 40% sa 80% ta' dawk li għandhom problema ta' saħħa relatata mal-ikel, ibatu minn dipressjoni qawwija.