Tag: BOV

Il-BOV temm it-tibdil fis-sistema tal-IT tiegħu

Il-BOV lest għal era ġdida

Irreżenja mill-Bank Ċentrali; jinħatar direttur tal-BOV

L-eks deputat gvernatur tal-Bank Ċentrali Alfred Mifsud li rreżenja wara li ħarġu akkużi ta’ korruzzjoni kontrih għadu kif inħatar bħala direttur fil-Bank of Valletta.

Jitħabbar il-proċess tal-approvazzjoni taċ-ċekkijiet għall-jiem li ġejjin

It-Taqsima taċ-Ċekkijiet tal-Bank Ċentrali ta’ Malta qed tavża li jista’ jagħti l-każ li jkun hemm xi dewmien fil-proċess tal-approvazzjoni taċ-ċekkijiet.

Ara meta se jintbagħtu ċ-ċekkijiet tal-pensjoni

It-tibdil fis-sistema informatika tal-BOV jaffettwa s-Sigurtà Soċjali

Il-fergħat tal-BOV magħluqa fl-aħħar jumejn tas-sena

L-internet banking u l-mobile banking affettwati wkoll

Il-BOV jistaqsi dwar l-oriġini tal-flus ta’ xi klijenti

Il-Bank of Valletta (BOV) se jkun qed jitlob lil xi klijenti tiegħu biex jispjegaw minn fejn ġejjin il-flus tagħhom. Jekk il-klijenti ma jagħmlux dan jista’ jingħalqilhom il-kont.

Multa ta’ €57,500 għall-BOV fuq ksur ta’ liġijiet dwar ħasil ta’...

Il-Bank of Valletta weħel multa ta’ €57,500 f’żewġ każijiet separati fejn il-bank ġie akkużat li kiser l-obbligazzjonijiet tiegħu fejn jidħlu r-regolamenti li jikkontrollaw il-ħasil...

Il-fergħa u l-ATM ta’ San Pawl il-Baħar magħluqa temporanjament

Il-Bank of Valletta jixtieq javża lill-pubbliku li l-ATM u l-fergħa ta’ San Pawl il-Baħar bħalissa tinsab magħluqa tempranjament minħabba xogħlijiet li qed isiru fil-propjetà...

Il-BOV jiċħad li qed jagħlaq kontijiet ta’ min jixtri passaport Malti

Il-Bank of Valletta (BOV) ċaħad li qed jagħlaq il-kontijiet ta’ persuni li kisbu ċ-ċittadinanza Maltija taħt l-iskema tal-investitur privat.Filwaqt li...

Il-BOV jikkonferma li reġa’ nieda l-iskemi tal-irtirar

Il-Bank of Valletta (BOV) iddikjara li reġa' nieda l-iskemi tal-irtirar għall-impjegati, wara ftehim mal-union biex dawn l-iskemi jiġu estiżi b'aktar flessibilitajiet. ...