Tag: Bord tal-Accountancy

Tonna u Cini sospiżi mill-Bord tal-Accountancy

Il-Bord tal-Accountancy issospenda il-warrants ta’ Brian Tonna u Karl Cini ta’ Nexia BT, ftit jiem wara l-arrest tagħhom, wara li ġie deċiż li se jibda proċess dixxiplinarju kontrihom.