Tag: Benefiċċji

Ħaddiem tas-saħħa jitlob kumpens wara li ngħata trasferiment inġust

Intbagħat f'taqsima oħra wara li pazjent ilmenta fuqu

X’tibdil se jkun hemm fiċ-childcare centres?

Ġenituri li minn għada se jerġgħu jibdew iħallu lil uliedhom fiċ-childcare centres mhux se jkunu penalizzati jekk ikun hemm ġranet fejn jiddeċiedu li jżommu lil uliedhom id-dar minflok. Qabel, ġenituri li jfallu mingħajr raġuni valida kienu jkunu f’riskju li jitilfu l-post ta’ wliedhom miċ-Childcare Centre.

“Jekk nixgħel is-siġra tal-Milied immutu bil-ġuħ”

Omm li bħalissa qed tipprova tgħajjex lil familtha fuq benefiċċji tal-Gvern Ingliż magħruf bħala Universal Credit sostniet li jekk tixgħel is-siġra tal-Milied, tissogra li...

Twelidt f’Diċembru? 5 affarijiet għaliex int “iktar speċjali”

Dawk li jiċċelebraw għeluq sninhom f’Diċembru jgħidu li dan mhux l-aħjar żmien tas-sena għax kulħadd ikun moħħu fil-Milied. Dawk li l-birthday tagħhom ikun qrib...

L-ispiża tal-Gvern tiżdied b’iktar minn €130 miljun

L-ispiża ġenerali tal-Gvern fl-2013 żdiedet b'€133.8 miljun fuq is-sena ta’ qabel, għal total ta’ €3,196.3 miljun.

Il-KMS jgħin lid-19-il entità sportiva

Il-Kunsill Malti għall-Isport (KMS) huwa kommess li jgħin sabiex l-assoċjazzjonijiet, il-federazzjonijiet sportivi Maltin u l-atleti tagħhom jilħqu l-livell professjonali fl-operat tagħhom.

Il-Ministru Scicluna jelenka l-miżuri tal-Baġit 2015

Il-Ministru Edward Scicluna qal li sal-aħħar tas-sena se jiġi ffirmat il-ftehim ma’ Shangai Electric għall-Enemalta. Huwa fisser kif dan il-baġit se jkun mimli ideat għall-bidla u mhux biss eżercizzju bin-numri.

€30 miljun fi frodi ta’ benefiċċji soċjali f’sena

Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia qal li d-Dipartiment għaddej b’eżerċizzju biex jara kif jinqatgħu l-abbużi eżistenti fil-benefiċċji soċjali.

Children’s Allowance kull 3 xhur għall-familji kollha

Għaldaqsant, kull familja li għandha tfal taħt is-16-il sena se tibda tirċievi c-Children’s Allowance kull tliet xhur, jiġifieri f’Diċembru, Marzu, Ġunju u Settembru.