Tag: Beneficcji Socjali

10,000 applikaw għall-benefiċċji soċjali minħabba l-coronavirus – Falzon

Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li madwar 10,000 persuna applikaw għal waħda mill-erba’ skemi ta’ benefiċċji soċjali li tneddew matul l-imxija tal-coronavirus.

1,700 ħaddiem jieħdu l-benefiċċji soċjali għal tliet snin

Sal-aħħar ta’ Diċembru li għadda 1728 persuna bbenefikaw mill-iskema tal-assistenza soċjali permezz tal-benefiċċju tat-tapering (UAT).

Benefiċċju qgħad: L-iktar fiż-Żebbuġ; l-inqas f’Ħal Lija

Fl-2016, kien hemm 9,992 persuna li rċeviet benefiċċju tal-qgħad, jiġifieri 2% tal-popolazzjoni Maltija. L-iżjed li rċivew dan il-benefiċċju kienu nies miż-Żebbuġ, Għawdex, filwaqt li...

Ikla tal-familja tispiċċa ħażin: wieħed l-isptar, l-ieħor arrestat

Ikla bejn il-familja s-Sibt filgħaxija spiċċat fuq nota xejn pożittiva hekk kif żvolġa argument bejn żewġt aħwa, b’wieħed minnhom jinsab f’qagħda kritika u l-ieħor...

‘Min jagħmel 3 ijiem rikoverat l-isptar għandu jingħata benefiċċju’

L-Uffiċċju tal-Ombudsman u l-Kummissarju għas-Saħħa rrakkomanda li l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali għandu jiġi emendat sabiex pazjenti li jkunu ġew rikoverati l-isptar, anke għal tlett...

L-Alleanza trid ġustizzja mas-sidien li ma jistgħux jgħollu l-kera

Bil-baġit jumejn 'il bogħod, l-Alleanza Kontra l-Faqar qiegħda tipproponi xi punti għall-baġit, fosthom li ssir ġustizzja ma' dawk is-sidien li ma jistgħux jgħollu l-kera...

Ewropew bla xogħol f’pajjiż ieħor bla dritt għall-benefiċċji

Dan ifisser li Malti li qatt ma jkun ħadem fl-Ewropa jiddeċiedi li jmur f’pajjiż ieħor membru biex ifittex ix-xogħol mhux se jingħata benefiċċji soċjali sakemm jibda jaħdem.

€16.6 miljun fi frodi mill-benefiċċji soċjali fl-aħħar 5 snin

L-abbuż minn benefiċċji soċjali fi kważi ħames snin fisser frodi ta’ €16,653,694.

Xogħol u taħriġ bilfors għaż-żgħażagħ ta’ taħt it-23 sena

Kull min għandu bejn 16 u 23 sena se jkollu garanzija ta’ tagħlim, taħriġ u xogħol. Din l-istrateġija se tkun qed tiffaċċja l-isfida ta' kważi erbgħa minn kull għaxart itfal li ma jkomplux l-iskola wara s-16-il sena.

Deċiżjoni tal-Qorti Ewropea jaf tiftaħ preċedent

Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja qatgħet sentenza li taf toħloq preċedent għall-bqija tal-pajjiżi.