Tag: Ben Hur

Il-film li salva lill-MGM minn falliment

Meta spiççaw jaħdmu l-film, l-MGM iddeċidew li jkissru is-settijiet kollha għax beżgħu li dawn jispiċċaw jintużaw f’xi films oħra Taljani. Dan il-film kien sewa lill-MGM $15-il miljun. Il-film salvaħhom minn falliment u daħħal $75 miljun.