Tag: Belt ta’ paċi u rikonċiljazzjoni

Paċi dejjiema f’Ġerusalemm u fid-dinja

It-tlettax il-Patrijarka u Kapijiet ta’ Knejjes Insara f’Ġerusalemm fil-messaġġ tal-Għid tagħhom lill-poplu ta’ Ġerusalemm, il-Lvant Nofsani u lill-poplu tad-dinja, esprimew ix-xewqa li l-kliem ta’...