Tag: Bank

Malta ordnata tħallas nofs miljun lill-eredi tal-Markiż Scicluna għad-danni

B'rabta ma' propjetajiet tagħhom fil-Belt Valletta

Il-BOV temm it-tibdil fis-sistema tal-IT tiegħu

Il-BOV lest għal era ġdida

Twissija dwar kumpanija mhux awtorizzata – MFSA

Il-kumpanija mhix awtorizzata mill-MFSA

Ara meta se jintbagħtu ċ-ċekkijiet tal-pensjoni

It-tibdil fis-sistema informatika tal-BOV jaffettwa s-Sigurtà Soċjali

Bank f’Dubaj jagħlaq il-kontijiet ta’ Fenech

Tmien xhur qabel ma ġiet assassinata, Daphne Caruana Galizia kienet kitbet dwar il-kumpanija 17 Black

Il-fergħat tal-BOV magħluqa fl-aħħar jumejn tas-sena

L-internet banking u l-mobile banking affettwati wkoll

DB ifarfar mir-riskju f’Malta – ekonomisti

Żewġ ekonomisti Maltin qalu li l-aħbar li Deutsche Bank se jwaqqaf is-servizz tad-dollaru f’Malta hija marbuta ma’ riskju li l-bank mhux se...

Il-PN u l-PD imħassbin fuq l-aħbar li l-BOV tilef bank korrispondent...

Il-Partit Nazzjonalista qal li l-fatt li l-Bank of Valletta tilef lill-ING Bank bħala bank korrispondent jaf iwassal għall-kollass ta' setturi importanti. Il-Partit Demokratiku qal...

Tħebb għal uffiċjal tal-pulizija f’bank; tinħeles mill-arrest

Mara li allegatament ħebbet għal uffiċjal tal-pulizija li kienet fuq xogħolha fil-fergħa tal-BOV f'San Ġwann ingħatat il-ħelsien mill-arrest wara li saħqet li hi innoċenti...

Introdotti ħinijiet ġodda ta’ ftuħ fil-fergħat tal-bank BOV

Il-Bank of Valletta qed jintroduċi ħinijiet tal-ftuħ ġodda għall-klijenti fil-fergħat tiegħu b’effett mill-1 ta’ Lulju 2019. Il-ħinijiet tal-ftuħ ġodda se jkunu kif ġej:Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8.30 am sas-1.30 pm ...