Tag: Bank Of Valletta

Il-BOV temm it-tibdil fis-sistema tal-IT tiegħu

Il-BOV lest għal era ġdida

Jitħabbar il-proċess tal-approvazzjoni taċ-ċekkijiet għall-jiem li ġejjin

It-Taqsima taċ-Ċekkijiet tal-Bank Ċentrali ta’ Malta qed tavża li jista’ jagħti l-każ li jkun hemm xi dewmien fil-proċess tal-approvazzjoni taċ-ċekkijiet.

Il-fergħat tal-BOV magħluqa fl-aħħar jumejn tas-sena

L-internet banking u l-mobile banking affettwati wkoll

Il-Bank of Valletta jħabbar bidliet fir-rati tal-imgħax fuq id-depożiti

Il-Bank of Valletta jixtieq jinforma lill-klijenti li se jkun qed ibiddel ir-rati tal-imgħax fuq kontijiet ta’ despożitu.

Ħallas bl-aktar mod faċli b’BOV Pay

Il-futur tal-ħlasijiet qiegħed hawn bis-saħħa tal-BOV Pay, l-aħħar innovazzjoni teknoloġika mill-Bank of Valletta li tippermetti lill-klijenti jagħmlu ħlasijiet fil-ħwienet bil-mobile tagħhom. Dan...

Il-BOV jaħtar lil Rick Hunkin bħala Kap Eżekuttiv ġdid

Bank of Valletta p.l.c. qed iħabbar li l-Bord tad-Diretturi ser jaħtar lil Rick David Hunkin bħala l-Kap Eżekuttiv tal-BOV b' effett mill-1...

Ir-restawr fuq il-Pittura Titulari ta’ Kemmuna fi stadju avvanzat

Jinsab għaddej ġmielu x-xogħol fuq ir-restawr u l-konservazzjoni tal-pittura titulari tal-Kappella ta’ Kemmuna. Dan il-proġett, iffinanzjat mill-Bank of Valletta huwa mistenni li...

Il-Bank of Valletta jaġġorna r-rekords tal-klijenti

Il-Bank of Valletta jixtieq jinforma lill-klijenti tiegħu li matul ix-xhur li ġejjin, se jkun qed jitlob dokumentazzjoni aġġornata biex jiżgura li l-informazzjoni...

Aġġornata: Is-sistema tal-BOV reġgħet qed taħdem

Għal xi ħin waranofsinhar, is-sistema tal-karti tal-kreditu tal-BOV ma kinitx qed taħdem b'diversi jilmentaw minħabba li ma setgħux jixtru jew iħallsu għal servizzi li...

Introdotti ħinijiet ġodda ta’ ftuħ fil-fergħat tal-bank BOV

Il-Bank of Valletta qed jintroduċi ħinijiet tal-ftuħ ġodda għall-klijenti fil-fergħat tiegħu b’effett mill-1 ta’ Lulju 2019. Il-ħinijiet tal-ftuħ ġodda se jkunu kif ġej:Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8.30 am sas-1.30 pm ...