Tag: Bambina

Awdjo: “Ibni f’dirgħajn il-qassis fl-omelija tal-Milied kien qisu Bambin”

Ma’ Newsbook.com.mt, Vanessa Portanier omm ta’ tarbija ta’ għaxar ġimgħat bid-Down Syndrome, tgħid kif dan kien Milied speċjali iktar minn oħrajn.

Il-Papa jbierek il-bambini u jqassam ktieb bit-talb

Wara l-Anġelus tal-Ħadd, il-Papa Franġisku indirizza lit-tfal preżenti u qalilhom biex jiftakru fih meta jkunu qed jgħidu t-talb tagħhom quddiem il-bambini mbierka. Bħala sorpriża, il-Papa qassam aktar minn 50,000 ktieb żgħir bit-talb lil dawk kollha li kienu preżenti.

Wirja dwar l-inkurunazzjoni ta’ Marija Bambina

Fost it-taqsimiet, il-wirja se jkollha tagħrif ġenerali dwar it-tifsira tal-Inkurunazzjoni u l-avveniment innifsu. Se jkun hemm ukoll esebiti oġġetti storiċi, ..