Tag: Bagit Ewropew

X’qed tagħmel l-UE dwar il-Libja?

F’dan il-programm, niddiskutu l-kwistjoni tal-Libja minn perspettiva Ewropea, fejn il-Ministri tal-Affarijiet Barranin Ewropej iltaqgħu biex jiddiskutu din il-kwistjoni wara li t-taħdidiet għall-waqfien mill-ġlied twaqqfu ħesrem.

Il-PN jilqa’ qbil dwar il-Baġit tal-EU

Dan il-baġit se jkun qed jammonta għal €960 biljun u se jkun qed jiffoka primarjament fuq il-qgħad fost iż-żgħażagħ, il-ħolqien tal-impjiegi u l-finanzi tal-ekonomija Ewropea.

Il-Prim Ministru fiduċjuż li Malta tikseb pakkett finanzjarju tajjeb mill-UE

Fi Brussell illum se jkompli s-summit bejn il-mexxejja tal-pajjiżi membri biex jipprovaw jilħqu ftehim dwar il-flus allokati għall-baġit Ewropew għas-seba’ snin li ġejjin.