Tag: Awguri

“Grazzi lill-ħaddiema fil-Ministeru, tas-sorpriża ħelwa li organizzawli” – Silvio Schembri

Minkejja d-diversi impenji tal-ġurnata jidher li l-ħaddiema fil-Ministeru ħejjewlu sorpriża biex jawgurawlu l-isbaħ xewqat f'dan il-jum. Il-Ministru Schembri rringrazzjahom pubblikament għall-ġest tagħhom.

L-Isqfijiet jawguraw kull ġid u barka lill-PM il-ġdid

L‑Isqfijiet appellaw lill‑Insara kollha f'Malta biex jitolbu għal dawn l‑intenzjonijiet.

Isqof jiċċelebra l-Milied mal-morda fi sptar

L-Isqof appella lill-insaa biex jagħmlu ġesti ta' solidarjeta ma'

Jiżżewweġ l-atleta Antonio Flores

L-atleta Antonio Flores is-Sibt filgħaxija żżewweġ lit-tfajla tiegħu Deborah Micallef. Huwa kkompeta f’diversi kompetizzjonijiet fosthom il-Paraolimpjadi f’Bejing tal-2008.Iż-żagħżugħ li huwa padologu kien fuq fomm...

“Il-ġid ma jiswiex jekk ikun hemm persuni mċaħħda mid-dinjità”

Il-President Marie-Louise Coleiro Preca saħqet li l-ġid u t-tkabbir ekonomiku ma jiswew xejn sakemm ikun hemm persuni mċaħħda mid-dinjità umana tagħhom.Coleiro Preca qalet dan...

Filmat: “Il-Knisja lesta tiddjaloga dwar ir-rakkommandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja” – L-Arċisqof

L-Arċisqof Charles Scicluna qal li l-Knisja lesta tiddjaloga dwar ir-rakkommandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja.Dan qalu waqt li kien qed jilqa’ lill-awtoritajiet tal-istat u lill-korpi kostitwiti għall-bdil...

Filmat: X’jixtiequ l-Membri tal-Parlament Ewropew għall-2015?

L-2014 kienet sena impenjattiva għall-Parlament Ewropew kif ukoll għall-Kummissjoni Ewropea bl-elezzjonijiet fost il-pajjiżi membri.

30 Kap ta’ Stat jawguraw lill-President

Tletin Kap ta’ Stat fl-aħħar ġimgħat awguraw lil Marie-Louise Coleiro Preca fil-ħatra l-ġdida tagħha bħala President ta’ Malta.

Mexxejja barranin jawguraw lill-President Coleiro Preca

Il-Mexxejja ta' Franza, il-Ġermanja u t-Turkija kienu fost dawk li awguraw lil Coleiro Preca.

“Fl-2014, il-Gvern se jiffoka aktar fuq is-saħħa” – Prim Ministru

Fl-awgurju tal-ewwel tas-sena, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li Malta hi mibnija fis-sod ta’ mexxejja tal-passat, li ħadmu bla heda biex isawru lil Malta. Il-Prim Ministru qal li hu kburi b’Malta u bil-poplu bieżel li hu ta’ ispirazzjoni għal min imexxih.